Bài viết

Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ và mẹo ghi nhớ nhanh – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

44

Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ và mẹo ghi nhớ nhanh

Bước vào lớp 8, học viên sẽ khởi đầu làm quen với môn Hóa học. Cùng với những kiến thức và kỹ năng cơ sở như bảng hóa trị, bảng nguyên tử khối hóa học sẽ song hành với những bạn trong suốt quy trình học hóa và là công cụ để những bạn hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý những bài toán hóa học một cách nhanh gọn nhất. Hãy san sẻ bài viết sau đây để ghi nhớ nhanh hơn bảng nguyên tử khối hóa học nhé !

I. NGUYÊN TỬ KHỐI LÀ GÌ ?

1. Nguyên tử khối là gì?

Bạn đang xem : Bảng nguyên tử khối hóa học rất đầy đủ và mẹo ghi nhớ nhanh
Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó, là tổng của khối lượng electron, proton và notron, nhưng do khối lượng electron rất nhỏ nên thường không được tính, thế cho nên hoàn toàn có thể nguyên tử khối giao động số khối của hạt nhân .
Hay đơn thuần hơn là :
Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon. Nguyên tố khác nhau thì nguyên tử khối cũng khác nhau .
Ví dụ : Nguyên tử khối của Nitơ ( N ) = 14 ( đvC ), của Magie ( Mg ) = 24 ( đvC ) .

2. Khối lượng nguyên tử

Đơn vị khối lượng nguyên tử là một đơn vị chức năng đo khối lượng cho khối lượng của những nguyên tử và phân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12. Do đó, đơn vị chức năng khối lượng nguyên tử còn được gọi là đơn vị chức năng cacbon, ký hiệu là đvC .

3. Nguyên tử khối trung bình

Hầu hết những nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác lập => nguyên tử khối của những nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp những đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng .

4. Đơn vị khối lượng nguyên tử là gì?

Đơn vị Cacbon là đơn vị chức năng sử dụng để đo khối lượng nguyên tử, có ký hiệu là đvC. Một đơn vị chức năng Cacbon bằng 1/12 của khối lượng hạt nhân nguyên tử Cacbon đồng vị C12 .
Do nguyên tử Cacbon đồng vị C12 thông dụng cùng với đố là chỉ số sai là rất thấp nên Viện đo lường và thống kê Quốc tế đã thống nhất dùng đơn vị chức năng Cacbon này .

II. BẢNG NGUYÊN TỬ KHỐI HÓA HỌC ĐẦY ĐỦ NHẤT

Sau đây là bảng tổng hợp nguyên tử khối hóa đọc rất đầy đủ với hơn 100 nguyên tố hóa học phổ cập và hiếm gặp .

STT

Tên gọi

Tên tiếng Anh

Ký hiệu

Nguyên tử khối (u)

1

Hiđrô Hydrogen H 1,008

2

Heli Helium He 4,002602 ( 2 )

3

Liti Lithium Li 6,94

4

Berili Berylium Be 9,012182 ( 3 )

5

Bo Boron B 10,81

6

Cacbon Carbon C 12,011

7

Nitơ Nitrogen N 14,007

8

Ôxy Oxygen O 15,999

9

Flo Flourine F 18,9984032 ( 5 )

10

Neon Neon Ne 20,1797 ( 6 )

11

Natri Sodium ( Natrium ) Na 22,98976928 ( 2 )

12

Magiê Magnesium Mg 24,305

13

Nhôm Aluminum Al 26,9815386 ( 8 )

14

Silic Silicon Si 28,085

15

Phốtpho Phosphorus P 30,973762 ( 2 )

16

Lưu huỳnh Sulfur S 32,06

17

Clo Chlorine Cl 35,45

18

Argon Argon Ar 39,948 ( 1 )

19

Kali Potassium ( Kalium ) K 39,0983 ( 1 )

20

Canxi Calcium Ca 40,078 ( 4 )

21

Scandi Scandium Sc 44,955912 ( 6 )

22

Titan Titanium Ti 47,867 ( 1 )

23

Vanadi Vanadium V 50,9415 ( 1 )

24

Crom Chromium Cr 51,9961 ( 6 )

25

Mangan Manganese Mn 54,938045 ( 5 )

26

Sắt Iron ( Ferrum ) Fe 55,845 ( 2 )

27

Coban Cobalt Co 58,933195 ( 5 )

28

Niken Nikel Ni 58,6934 ( 4 )

29

Đồng Copper ( cuprum ) Cu 63,546 ( 3 )

30

Kẽm Zinc Zn 65,38 ( 2 )

31

Gali Galium Ga 69,723 ( 1 )

32

Gecmani Germanium Ge 72,630 ( 8 )

33

Asen Arsenic As 74,92160 ( 2 )

34

Selen Selenium Se 78,96 ( 3 )

35

Brôm Bromine Br 79,904

36

Krypton Krypton Kr 83,798 ( 2 )

37

Rubiđi Rubidium Rb 85,4678 ( 3 )

38

Stronti

Strontium

Sr

87,62(1)

39

Yttri Yttrium Y 88,90585 ( 2 )

40

Zirconi Zirconium Zr 91,224 ( 2 )

41

Niobi Niobium Nb 92,90638 ( 2 )

42

Molypden Molybdenum Mo 95,96 ( 2 )

43

Tecneti Technetium Tc [ 98 ]

44

Rutheni Ruthenium Ru 101,07 ( 2 )

45

Rhodi Rhodium Rh 102,90550 ( 2 )

46

Paladi Paladium Pd 106,42 ( 1 )

47

Bạc Silver ( Argentum ) Ag 107,8682 ( 2 )

48

Cadmi Cadmium Cd 112,411 ( 8 )

49

Indi Indium In 114,818 ( 1 )

50

Thiếc Tin ( Stannum ) Sn 118,710 ( 7 )

51

Antimon Antiomny ( Stibium ) Sb 121,760 ( 1 )

52

Telua Tellurium Te 127,60 ( 3 )

53

Iốt Iodine I 126,90447 ( 3 )

54

Xenon Xenon Xe 131,293 ( 6 )

55

Xêzi Caesium Cs 132,9054519 ( 2 )

56

Bari Barium Ba 137,327 ( 7 )

57

Lantan Lanthanum La 138,90547 ( 7 )

58

Xeri Cerium Ce 140,116 ( 1 )

59

Praseodymi Praseodymium Pr 140,90765 ( 2 )

60

Neodymi Neodymium Nd 144,242 ( 3 )

61

Promethi Promethium Pm [ 145 ]

62

Samari Samarium Sm 150,36 ( 2 )

63

Europi Europium Eu 151,964 ( 1 )

64

Gadolini

Gadonlinium Gd 157,25 ( 3 )

65

Terbi Terbium Tb 158,92535 ( 2 )

66

Dysprosi Dysprosium Dy 162,500 ( 1 )

67

Holmi Holmium Ho 164,93032 ( 2 )

68

Erbi Erbium Er 167,259 ( 3 )

69

Thuli Thulium Tm 168,93421 ( 2 )

70

Ytterbi Ytterbium Yb 173,054 ( 5 )

71

Luteti Lutetium Lu 174,9668 ( 1 )

72

Hafni Hafnium Hf 178,49 ( 2 )

73

Tantali Tantalum Ta 180,94788 ( 2 )

74

Wolfram Tungsten ( Wolfram ) W 183,84 ( 1 )

75

Rheni Rhenium Re 186,207 ( 1 )

76

Osmi Osmium Os 190,23 ( 3 )

77

Iridi Iridium Ir 192,217 ( 3 )

78

Platin Plantinum Pt 195,084 ( 9 )

79

Vàng Gold ( Aurum ) Au 196,966569 ( 4 )

80

Thủy ngân Mercury ( Hydrargyrum ) Hg 200,592 ( 3 )

81

Tali Thalium Tl 204,38

82

Chì Lead ( Plumbum ) Pb 207,2 ( 1 )

83

Bitmut

Bismuth

Bi

208,98040(1)

84

Poloni Polonium Po [ 209 ]

85

Astatin Astatine At [ 210 ]

86

Radon Radon Rn [ 222 ]

87

Franxi Francium Fr [ 223 ]

88

Radi Radium Ra [ 226 ]

89

Actini Actinium Ac [ 227 ]

90

Thori Thorium Th 232,03806 ( 2 )

91

Protactini Protactinium Pa 231,03588 ( 2 )

92

Urani Uranium U 238,02891 ( 3 )

93

Neptuni Neptunium Np [ 237 ]

94

Plutoni Plutonium Pu [ 244 ]

95

Americi Americium Am [ 243 ]

96

Curi Curium Cm [ 247 ]

97

Berkeli Berkelium Bk [ 247 ]

98

Californi Californium Cf [ 251 ]

99

Einsteini Einsteinium Es [ 252 ]

100

Fermi Fermium Fm [ 257 ]

101

Mendelevi Mendelevium Md [ 258 ]

102

Nobeli Nobelium No [ 259 ]

103

Lawrenci Lawrencium Lr [ 262 ]

104

Rutherfordi Rutherfordium Rf [ 267 ]

105

Dubni Dubnium Db [ 268 ]

106

Seaborgi Seaborgium Sg [ 269 ]

107

Bohri Bohrium Bh [ 270 ]

108

Hassi Hassium Hs [ 269 ]

109

Meitneri Meitnerium Mt [ 278 ]

110

Darmstadti Darmstadtium Ds [ 281 ]

111

Roentgeni Roentgenium Rg [ 281 ]

112

Copernixi Copernicium Cn [ 285 ]

113

Nihoni Nihonium Nh [ 286 ]

114

Flerovi Flerovium Fl [ 289 ]

115

Moscovi Moscovium Mc [ 288 ]

116

Livermori Livermorium Lv [ 293 ]

117

Tennessine Tennessine Ts [ 294 ]

118

Oganesson Oganesson Og [ 294 ]

Một số nhóm nguyên tử

Tên nhóm Hoá trị Gốc axit Khối lượng gốc axit Axit tương ứng Khối lượng axit Tính axit
Hiđroxit ( * ) ( OH ) ; Nitrat ( NO3 ) ; Clorua ( Cl ) I NO3 62 HNO3 63 Mạnh
Sunfat ( SO4 ) ; Cacbonat ( CO3 ) II SO4 96 H2SO4 98 Mạnh
Photphat ( PO4 ) III Cl 35,5 HCl 36,5 Mạnh
( * ) : Tên này dùng trong những hợp chất với sắt kẽm kim loại . PO4 95 H3PO4 98 Trung bình
CO3 60 H2CO3 62 Rất yếu ( không sống sót )

III. CÁCH HỌC THUỘC, GHI NHỚ NHANH BẢNG NGUYÊN TỬ KHỐI HÓA HỌC

1.Thường xuyên làm bài tập hóa học

Đây là giải pháp tối ưu để ghi nhớ nhanh bảng nguyên tử khối hóa học. Sau khi hiểu được cốt lõi nội dung bạn sẽ nhanh gọn học thuộc công thức của nó. Và sau khi đã học thuộc được những công thức, bạn nên rèn luyện liên tục, đôi lúc phải ôn lại kẽo quên .

2. Học qua bài ca nguyên tử khối

Khi đã có những bài ca về nguyên tử khối hóa học này việc học thuộc, ghi nhớ sẽ thuận tiện hơn. Sau đây là 2 bài ca nguyên tử khối dễ nhớ nhất. Bạn tìm hiểu thêm nhé !

Bài ca nguyên tử khối thứ nhất:

Hiđro số 1 khởi đi
Liti số 7 ngại gì chí trai
Cacbon bến nước 12
Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên
Oxi 16 khuôn viên
Flo 19 lòng riêng vương sầu
Natri 23 xuân đầu
Magie 24 mong cầu mai sau
Nhôm thời 27 chí cao
Silic 28 lòng nào lại quên
Photpho 31 lập nên
32 nguyên tử khối tên Lưu huỳnh
Clo 35,5 tự mình
Kali 39 nhục vinh chẳng màn
Canxi 40 thẳng hàng
52 Crom chuỗi ngày tàn phải lo
Mangan song ngũ(55) so đo
Sắt thời 56 đừng cho trồng trềnh
Coban 59 cồng kềnh
Kẽm đồng 60 lập nền có dư
Đồng 63,6
Kẽm 65,4
Brom 80 chín thư riêng phần
Stronti 88 đồng cân
Bạc 108 tăng lần số sai
Catmi một bách mười hai(112)
Thiếc trăm mười chín(119) một mai cuộc đời
Iot 127 chẳng dời
Bari 137 sức thời bao lâm
Bạch kim 195
Vàng 197 tiếng tăng chẳng vừa
Thủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa(200,0)
Chì 2 linh 7(207) chẳng ưa lửa hồng
Rađi 226 mong
Bismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy mình(209)
Bài thơ nguyên tử phân minh
Lòng này đã quyết tự tin học hàn

Bài ca nguyên tử khối số 2:

Hai ba Natri (Na=23)
Nhớ ghi cho rõ
Kali chẳng khó
Ba chín dễ dàng (K=39)
Khi nhắc đến Vàng
Một trăm chín bảy (Au=197)
Oxi gây cháy
Chỉ mười sáu thôi (O=16)
Còn Bạc dễ rồi
Một trăm lẻ tám (Ag =108)
Sắt màu trắng xám
Năm sáu có gì (Fe=56)
Nghĩ tới Beri
Nhớ ngay là chín (Be=9)
Gấp ba lần chín
Là của anh Nhôm (Al=27)
Còn của Crôm
Là năm hai đó (Cr=52)
Của Đồng đã rõ
Là sáu mươi tư (Cu =64)
Photpho không dư
Là ba mươi mốt (P=31)
Hai trăm lẻ một
Là của Thủy Ngân (Hg=201)
Chẳng phải ngại ngần
Nitơ mười bốn (N=14)
Hai lần mười bốn
Silic phi kim (Si=28)
Can xi dễ tìm
Bốn mươi vừa chẵn (Ca=40) Mangan vừa vặn
Con số năm lăm (Mn=55)
Ba lăm phẩy năm
Clo chất khí (Cl=35.5)
Phải nhớ cho kỹ
Kẽm là sáu lăm (Zn=65)
Lưu huỳnh chơi khăm
Ba hai đã rõ (S=32)
Chẳng có gì khó
Cacbon mười hai (C=12)
Bari hơi dài
Một trăm ba bảy (Ba=137)
Phát nổ khi cháy
Cẩn thận vẫn hơn
Khối lượng giản đơn
Hiđrô là một (H=1)
Còn cậu Iốt
Ai hỏi nói ngay
Một trăm hai bảy (I=127)
Nếu hai lẻ bảy
Lại của anh Chì (Pb =207)
Brôm nhớ ghi
Tám mươi đã tỏ (Br = 80)
Nhưng vẫn còn đó
Magiê hai tư (Mg=24)
Chẳng phải chần trừ
Flo mười chín (F=19).

III. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA BẢNG NGUYÊN TỬ KHỐI HÓA HỌC

1. Tìm nguyên tố trong hợp chất:

Đối với những bước tiên phong làm quen với môn hóa học, đây là một trong những dạng bài thông dụng nhất. Dưới đây là một ví dụ minh họa đơn thuần :
Hợp chất của sắt kẽm kim loại A tích hợp với axit H2SO4H2SO4 tạo ra muối có công thức là ASO4ASO4. Tổng phân tử khối của hợp chất này là 160 đvC. Xác định nguyên tố A .
Ta hoàn toàn có thể thuận tiện giải bài toán này như sau :
Trên bảng nguyên tử khối ta thấy
Nguyên tử khối của S là : 32
Nguyên tử khối của oxy là : 16
Theo công thức hợp chất ta có A + 32 + 16 × 4 = 160

>> A=64. Dễ thấy 64 là nguyên tử khối của Đồng. Vậy nguyên tố cần tìm là Cu.

2. Tìm nguyên tố khi biết nguyên tử khối

Đối với bài tập trắc nghiệm đơn thuần ở lớp 8, những bạn tiếp tục phát hiện một số ít câu hỏi như
Xác định nguyên tố có nguyên tử khối gấp 2 lần oxy
Để làm được bài tập này, bạn cần nắm được nguyên tử khối của oxy là 16, nguyên tố có nguyên tử khối gấp 2 lần oxy có nguyên tử khối là 32. Dễ dàng nhận thấy, đáp số của câu hỏi là lưu huỳnh .

Vậy là chúng tôi đã giới thiệu đến quý bạn đọc bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ nhất cùng một số mẹo ghi nhớ nhanh. Hi vọng, sau khi chia sẻ cùng bài viết, bạn đã nắm vững hơn mảng kiến thức này. Các công thức hóa học cũng đã được chúng tôi chia sẻ rất chi tiết. Bnạ tìm hiểu thêm nhé !

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới