Bài viết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

27

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Khả năng thể hiện : Biểu đồ tròn mô tả được cơ cấu, tỉ lệ các thành phần trong một tổng thể.

Dấu hiệu nhận biết

+ Thường Open những cụm từ : cơ cấu tổ chức, tỉ trọng, quy mô, tỉ tệ, quy mô và cơ cấu tổ chức, đổi khác cơ cấu tổ chức, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức, …
+ Mốc thời hạn : = < 3 năm hoặc = < 3 khu vực .

+ Chọn biểu đồ tròn khi “ít năm, nhiều thành phần”.

Một số dạng biểu đồ cột thường gặp : Biểu đồ tròn đơn, tròn có bán kín

2. Cách vẽ biểu đồ tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây dựng hệ trục tọa độ

– Một số dụng cụ cầm dùng : compa, thước đo góc, máy tính, bút chì, …
– Phân tích và xử lí số liệu ( Nếu số liệu của đề bài cho là số liệu thô ví dụ như tỉ đồng, triệu người thì ta phải đổi sang số liệu về dạng % ) .
Công thức : % Giá trị A = Giá trị A / Tổng giá trị x 100 % .
– Không được tự sắp xếp lại thứ tự số liệu ( nếu không có nhu yếu ) .
– Nếu có nhu yếu biểu lộ quy mô thì cần phải xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ .

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

– Kẻ đường thẳng nửa đường kính trước khi vẽ đường tròn .
– Khi vẽ nên khởi đầu từ tia 12 giờ và lần lượt vẽ theo chiều quay của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự những thành phần của những biểu đồ phải giống nhau để tiện cho việc so sánh .
– Nếu vẽ 2, 3 đường tròn thì nên xác lập tâm những đường tròn nằm trên một đường thẳng .
– Hình tròn là 360 o tương ứng tỉ lệ 100 % ⇒ tỉ lệ 1 % ứng với 3,6 o trên hình tròn trụ .

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

– Điền rất đầy đủ số liệu lên biểu đồ, tỉ lệ % nào quá nhỏ hoàn toàn có thể để cạnh nan quạt ngoài biểu đồ .
– Chọn kí hiệu bộc lộ trên biểu đồ .
– Hoàn chỉnh bảng chú giải và tên biểu đồ .

* Lưu ý :

Bán kính của hình tròn cần phù hợp với khổ giấy để đảm bảo tính trực quan và mĩ thuật cho bản đồ.

Hình tròn (quy mô và cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o tương ứng tỉ lệ 100% (tỉ lệ 1% ứng với 1,8o trên nửa hình tròn).

3. Cách nhận xét biểu đồ tròn

* Khi chỉ có một vòng tròn

– Nhận định cơ cấu tổ chức tổng quát lớn nhất .
– So sánh là cái nào nhất, nhì, ba, … và cho biết đối sánh tương quan giữa những yếu tố ( gấp mấy lần hoặc kém nhau bao nhiêu %, bao nhiêu lần ) ?
– Đưa ra 1 số ít lý giải .

* Khi có từ hai vòng tròn trở lên (giới hạn tối đa là ba hình tròn cho một bài)

– Nhận xét cái chung nhất ( nhìn tổng thế ) : Tăng / giảm như thế nào ?
– Nhận xét tăng hay giảm trước, nếu có ba vòng trở lên thì thêm liên tục hay không liên tục, tăng ( giảm ) bao nhiêu ?
– Sau đó mới nhận xét về nhất, nhì, ba, … của những yếu tố trong từng năm, nếu giống nhau thì ta gom chung lại cho những năm một lần thôi ( không nhắc lại 2, 3 lần ) .
– Cuối cùng, cho Kết luận về mối đối sánh tương quan giữa những yếu tố .
– Giải thích về yếu tố .

Lưu ý

Tỉ trọng có thể giảm nhưng số thực là tăng, vì thế cần ghi rõ (%).

Cần nhận xét bổ sung cả số thực và dùng cụm từ “tỉ trọng” khi nhận xét biểu đồ.

4. Những lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ tròn

– Các yếu tố chính trên biểu đồ
+ Thiếu số liệu trên hình tròn trụ, cùng một đối tượng người dùng nhưng có kí hiệu khác nhau .
+ Tâm đường tròn không nằm trên một đường thẳng .
+ Không theo quy luật ( giá trị tiên phong bên phải kim 12 h, giá trị sau cuối bên trái kim 12 h ) .
– Các yếu tố trong biểu đồ : đơn vị chức năng, số độ, giá trị tuyệt đối, những đối tượng người dùng, thời hạn nằm trong biểu đồ .
– Các yếu tố phụ ngoài biểu đồ : thiếu tên biểu đồ hoặc bảng chú giải .

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

5. Một số bài tập minh họa về biểu đồ tròn

Bài tập 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

(Nguồn: Tổng cục thống kê )

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất bộc lộ cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017 ?
b ) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017 ?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét
– Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia có sự khác nhau giữa những khu vực .
– Khu vực III chiếm tỉ trọng lớn nhất ( 42,2 % ), tiếp đến là khu vực II ( 32,9 % ) và chiếm tỉ trọng nhỏ nhất là khu vực I ( 24,9 % ) .
– Qua bảng số liệu, ta thấy khu vực I giảm và khu vực II, III tăng .
* Giải thích

– GDP của Cam-pu-chia có sự thay đổi là do hầu hết các quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập nền kinh tế quốc tế.

– Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất ⇒ Cơ cấu GDP đang dần tiến tới sự hoàn thành xong, tân tiến .

Bài tập 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA ,
NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 ( Đơn vị : Nghìn người )

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

(Nguồn: Tổng cục thống kê )

a ) Vẽ biểu đồ bộc lộ quy mô và cơ cấu tổ chức lao động đang thao tác phân theo ngành kinh tế tài chính ở nước ta, năm 2000 và năm 2013 ?
b ) Nhận xét và lý giải quy mô lao động đang thao tác và sự đổi khác cơ cấu tổ chức của nó theo ngành kinh tế tài chính ở nước ta, năm 2000 và năm 2013 ?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu
– Công thức : % Giá trị A = Giá trị A / Tổng giá trị x 100 % .
– Áp dụng công thức trên, ta tính được bảng dưới đây :
CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA ,
NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 ( Đơn vị : % )

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

– Tính nửa đường kính :
Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính ( ĐVBK ) .

⇒ r2013 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét
– Quy mô lao động đang thao tác ở nước ta tăng. Tổng dân số tăng 15133 nghìn người ( ngành nông – lâm – ngư tăng thêm 263 nghìn người ; công nghiệp – dịch vụ tăng 6229 nghìn người ; dịch vụ tăng 8641 nghìn người ) .
– Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế tài chính có sự đổi khác theo hướng giảm tỉ trọng lao động nông – lâm – thủy hải sản ; tăng tỉ trọng lao động công nghiệp – thiết kế xây dựng và dịch vụ, trong đó tỉ trọng lao động dịch vụ tăng nhiều nhất .
+ Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp giảm 18,4 % .
+ Tỉ trọng ngành công nghiệp – thiết kế xây dựng tăng 8,1 % .
+ Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 10,3 % .
* Giải thích
– Quy mô lao động đang thao tác tăng là do công cuộc Đổi mới, nền kinh tế tài chính của nước ta tăng trưởng nhanh nên đã tạo ra được nhiều việc làm, …
– Cơ cấu lao động đổi khác hầu hết nhờ hiệu quả của quy trình chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Riêng khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh với hàng loạt ngành mới nhằm mục đích phân phối nhu yếu ngày càng tăng cho sản xuất và đời sống nên đã lôi cuốn thêm nhiều lao động nhất, …

Bài tập 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA ,
NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái ( Đơn vị : Nghìn tỉ đồng )

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

(Nguồn: Tổng cục thống kê )

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ quy mô và cơ cấu tổ chức giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta, năm 2005 và năm năm ngoái ?
b ) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta, năm 2005 và năm năm ngoái ?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu
– Công thức : % Giá trị A = Giá trị A / Tổng giá trị x 100 % .
– Áp dụng công thức trên, ta tính được bảng dưới đây :
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái ( Đơn vị : % )

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

– Tính nửa đường kính :
Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính ( ĐVBK ) .

⇒ r2015 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

b ) Nhận xét và lý giải
* Nhận xét
– Trồng trọt có tỉ trọng cao nhất, tiếp đến là chăn nuôi, thấp nhất là dịch vụ .
– Có sự biến hóa : Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và dịch vụ giảm .
* Giải thích
– Trồng trọt chiếm tru thế do nhu yếu lớn về lương thực cho trong nước và xuất khẩu, chăn nuôi đang được nhà nước chăm sóc, dịch vụ chưa thật sự tăng trưởng mạnh để ship hàng cho trồng trọt và chăn nuôi .
– Chủ trương đưa chăn nuôi thành ngành chính, ảnh hưởng tác động của nền kinh tế thị trường, …

Tải xuống

Xem thêm những bài viết giúp rèn luyện kỹ năng và kiến thức địa lí cực hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được các Giáo viên hàng đầu biên soạn theo cấu trúc ra đề thi Trắc nghiệm mới giúp bạn ôn luyện và giành được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới