Bài viết

Càng Cua – Low G – http://caytrithuc.net

23
tao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vua
tao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múa
anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua

tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
tao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vua
tao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múa
anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua

tôn trọng tất cả nhưng không thần tượng ai
sao nhạc mày chán, lại đi mua lượt like?
chửi là tao láo, tao láo có nghiên cứu
tao chả làm gì tự nhiên nhạc toàn triệu view

thằng thì truyền thông, thằng truyền hình chính thống
thằng quan hệ fake, dùng phốt để làm ăn
tao chả làm gì, trend tự ra một đống
tao chỉ làm nhạc căng

tao không quan tâm fame ai cao fame ai thấp
có người chục follow, tao coi anh em thật
chị em trong nhà tao toàn người đầy sức sống
họ vừa sống tình cảm lại vừa thích lắc mông

và tao gọi Last Fire để cypher đông như cỗ
có ông bác sĩ Điệp khi tao đau cơ xô
1 tay nắn cột sống, 1 tay bắn Hạt Đỗ
xong xuôi tao về chỗ, bác ra bổ Halo

tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
tao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vua
tao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múa
anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua

tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
tao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vua
tao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múa
anh em dưới sân đi kiểu um

tao không bao giờ chơi mà dùng bcs
flex con Air lên mấy tml
nhạc của tao quá nóng, drop bars căng vcl
nó làm các em hăng máu như bvs

reppin’ RNL & NH2D2
tao không mang nhạc tao lên VTV
mua đồ LV với cả H&M
xong chửi đmm, mày làm clgt khi tao

kinh doanh hàng riêng, tao tự buôn tao tự thắng
các brand đòi flow tao, bán căng như hàng trắng
lấy 100 tờ 500, xong tao làm nó mang thai
nếu mỗi tờ đẻ sinh đôi là tao hưởng cả gia tài

tao ra 3 bài là đủ qua mấy thằng cha
suốt ngày đi ngồi ba hoa về hip hop ở mấy quán trà đá
nếu mày nghiện beef, nên tìm Lady Gaga
mặc váy thịt bò mà diss, tao ngồi xem ở Hàng Gà

tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
tao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vua
tao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múa
anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua

tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
tao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vua
tao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múa
anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua

tao đi một bên còn lại bên kia đường đuatao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vuatao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múaanh em dưới sân đi kiểu chân như càng cuatao đi một bên còn lại bên kia đường đuatao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vuatao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múaanh em dưới sân đi kiểu chân như càng cuatôn trọng tất cả nhưng không thần tượng aisao nhạc mày chán, lại đi mua lượt like?chửi là tao láo, tao láo có nghiên cứutao chả làm gì tự nhiên nhạc toàn triệu viewthằng thì truyền thông, thằng truyền hình chính thốngthằng quan hệ fake, dùng phốt để làm ăntao chả làm gì, trend tự ra một đốngtao chỉ làm nhạc căngtao không quan tâm fame ai cao fame ai thấpcó người chục follow, tao coi anh em thậtchị em trong nhà tao toàn người đầy sức sốnghọ vừa sống tình cảm lại vừa thích lắc môngvà tao gọi Last Fire để cypher đông như cỗcó ông bác sĩ Điệp khi tao đau cơ xô1 tay nắn cột sống, 1 tay bắn Hạt Đỗxong xuôi tao về chỗ, bác ra bổ Halotao đi một bên còn lại bên kia đường đuatao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vuatao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múaanh em dưới sân đi kiểu chân như càng cuatao đi một bên còn lại bên kia đường đuatao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vuatao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múaanh em dưới sân đi kiểu umtao không bao giờ chơi mà dùng bcsflex con Air lên mấy tmlnhạc của tao quá nóng, drop bars căng vclnó làm các em hăng máu như bvsreppin’ RNL & NH2D2tao không mang nhạc tao lên VTVmua đồ LV với cả H&Mxong chửi đmm, mày làm clgt khi taokinh doanh hàng riêng, tao tự buôn tao tự thắngcác brand đòi flow tao, bán căng như hàng trắnglấy 100 tờ 500, xong tao làm nó mang thainếu mỗi tờ đẻ sinh đôi là tao hưởng cả gia tàitao ra 3 bài là đủ qua mấy thằng chasuốt ngày đi ngồi ba hoa về hip hop ở mấy quán trà đánếu mày nghiện beef, nên tìm Lady Gagamặc váy thịt bò mà diss, tao ngồi xem ở Hàng Gàtao đi một bên còn lại bên kia đường đuatao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vuatao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múaanh em dưới sân đi kiểu chân như càng cuatao đi một bên còn lại bên kia đường đuatao đi 1 năm họ tự coi tao nhà vuatao ra 1 ver, dân tổ nhảy vào múaanh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới