Bài viết

___CẦU NGUYỆN

24

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2022


⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 23/05/2022 ⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Con khởi đầu ngày mới với thời cơ để làm chứng cho tình yêu thương của Chúa Kitô ! Chúa Cha đã phán trong Tin Mừng rằng : “ Cả đồng đội nữa, đồng đội cũng làm chứng, …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-05-2022


⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ 🌷 CHÚA GIÊ-SU CHUẨN BỊ CHO CHÚNG TA 🌷 ⏰ Thứ 2, 23-05-2022 ⏰ 🌷 ( Ga 15, 26 – 16, 4 a ) 🌷 “ Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với bạn bè từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí thực sự phát xuất từ Chúa Cha, Người …
Xem tiếp »Chia sẻ

Làm chứng về Thầy (Thứ Hai Tuần 6 Mùa Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 15,26 – 16,4 a Khi ấy, Đức Giêsu nói với những môn đệ rằng : “ Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với đồng đội từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí thực sự phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón rước ngày mới và sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị để ship hàng sứ mạng của Chúa Kitô ở bất kể nơi đâu Thần Khí Chúa soi dẫn con. “ Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, ngày thời điểm ngày hôm nay con được Ngài chọn và ban thêm một ngày mới với nhiều ơn lành. “ Nhưng vì bạn bè không thuộc về trần gian và Thầy đã chọn, đã tách đồng đội khỏi trần gian ” ( Ga 15,19 ). Thiên …
Xem tiếp »Chia sẻ

Thế gian ghét anh em (Thứ Bảy Tuần 5 Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những môn đệ rằng : “ Nếu trần gian ghét bạn bè, đồng đội hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như bạn bè thuộc về trần gian, thì trần gian đã thương mến cái gì là của nó. …
Xem tiếp »Chia sẻ

Yêu thương nhau như Thầy (Thứ Sáu Tuần 5 Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 15, 12-17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những môn đệ rằng : “ Đây là điều răn của Thầy : đồng đội hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương bạn bè. Không có tình thương nào cao quý hơn tình thương của người đã quyết tử tính …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón rước ngày mới với lòng hoan hỉ và một trái tim chuẩn bị sẵn sàng trao nhận yêu thương đến anh chị em mình. “ Đây là điều răn của Thầy : đồng đội hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương đồng đội. ” ( Ga …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2022


⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 19/05/2022 ⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Con thức giấc đón rước ngày sống mới, lan rộng ra tâm hồn để nhận lãnh tình yêu của Chúa trong những điều nhỏ bé nhất. “ Chúa Cha đã thương mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu quý …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-05-2022


⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ 🌷 TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN 🌷 ⏰ Thứ 5, ngày 19-05-2022 ⏰ 🌷 ( Ga 15, 9-11 ) 🌷 “ Chúa Cha đã yêu dấu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu dấu bạn bè như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu đồng đội giữ những …
Xem tiếp »Chia sẻ

Niềm vui trọn vẹn (Thứ năm Tuần 5 Mùa Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những môn đệ rằng : “ Chúa Cha đã yêu dấu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu quý đồng đội như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu bạn bè giữ những điều răn của Thầy, …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con vui tươi tiếp đón một ngày mới và tự chuẩn bị sẵn sàng ý thức để sống với một trái tim quảng đại và rộng mở, một trái tim cộng tác với sứ mạng tình thương của Chúa Kitô so với quốc tế. …
Xem tiếp »Chia sẻ

Thầy là cây nho (Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với những môn đệ rằng : “ Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con nghênh tiếp ngày mới thời điểm ngày hôm nay bằng cả trái tim và biết ơn về những điều tốt đẹp mà con lãnh nhận được trong buổi sớm bình minh này. Hôm nay Chúa để lại cho con sự bình an trong lòng : …
Xem tiếp »Chia sẻ

Bình an cho anh em (Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 14, 27-31 a Khi ấy, Đức Giêsu nói với những môn đệ rằng : “ Thầy để lại bình an cho đồng đội, Thầy ban cho đồng đội bình an của Thầy. Thầy ban cho đồng đội không theo kiểu trần gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022


⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ 🌷 BA NGÔI MỘT THỂ 🌷 ⏰ Thứ 2, 16-05-2022 ⏰ 🌷 ( Ga 14, 21-26 ) 🌷 Ai có và giữ những điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu quý Thầy. Mà ai thương mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu dấu. Thầy sẽ thương mến người ấy, …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022


⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 16/05/2022 ⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Lạy Cha, con xin dâng ngày sống thời điểm ngày hôm nay cho Thánh Tâm Chúa Giê-su để được cùng cộng tác với Ngài như một môn đệ trong sứ mạng của lòng thương xót. Con khởi đầu …
Xem tiếp »Chia sẻ

Yêu mến, đến và ở lại (Thứ Hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 14, 21-26 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với những môn đệ rằng : “ Ai có và giữ những điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu dấu Thầy. Mà ai yêu quý Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu quý. Thầy sẽ yêu quý người …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2022


⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 15/05/2022 ⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Con đảm nhiệm ngày thời điểm ngày hôm nay, con xin dâng đời sống của con cho tình yêu Thiên Chúa và cho những anh chị em. Yêu thương chân thành, ship hàng, và giúp sức những người khác là tín hiệu …
Xem tiếp »Chia sẻ

Điều răn mới (Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C)


Lời Chúa : ( Ga 13,31 – 33 a. 34-35 ) 31 Khi Giuđa ra khỏi phòng Tiệc Ly, Ðức Giêsu nói : “ Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính …
Xem tiếp »Chia sẻ

Ở lại trong tình thương (Thánh Matthia tông đồ)


 ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với những môn đệ rằng : “ Chúa Cha đã thương mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu dấu bạn bè như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-05-2022


⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰ Thứ 7, 14-05-2022 ⏰ 🌷 ( Ga 15, 9-17 ) 🌷 Chúa Cha đã yêu dấu Thầy thế nào, Thầy cũng thương mến đồng đội như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu bạn bè giữ những điều răn của Thầy, đồng đội sẽ ở lại …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2022


⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 14/05/2022 ⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Con thức dậy với tâm tình biết ơn vô bờ vì Cha đã ban cho con thêm một ngày mới. Hôm nay, Ngài nói với con : “ Không phải bạn bè đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2022


⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰ Thứ 6, ngày 13-05-2022 ⏰ 🌷 ( Ga 14, 1-6 ) 🌷 Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với bạn bè rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho đồng đội. …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2022


⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 13/05/2022 ⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Một ngày mới lại đến với con : xin cảm tạ Cha và con nguyện dâng hiến cuộc sống mình trong tay Cha : “ Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. ” ( Ga 14, …
Xem tiếp »Chia sẻ

Thầy là đường (Thứ Sáu Tuần 4 Phục sinh)


LỜI CHÚA : Ga 14, 1-6 1 Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với đồng đội rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho bạn bè. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-05-2022


⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ 🌷 NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA 🌷 ⏰ Thứ 5, ngày 12/05/2022 ⏰ 🌷 ( Ga 13,16 – 20 ) 🌷 Thật, Thầy bảo thật bạn bè : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu bạn bè thực hành thực tế, …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2022


⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 12/05/2022 ⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Con tạ ơn Cha vì một ngày mới đang mở màn, con nghênh đón mọi việc xảy đến ngày hôm nay, và con xin dâng đời sống của con cho những người trẻ, để họ nhận biết Chúa và làm …
Xem tiếp »Chia sẻ

Thật phúc cho anh em (Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)


LỜI CHÚA : Ga 13, 16-20 16 Thật, Thầy bảo thật đồng đội : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu bạn bè thực hành thực tế, thì thật phúc cho bạn bè ! 18 Thầy không nói …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 4, ngày 10-05-2022 (Ga 12,44-50)


Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : “ Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến trần gian, để bất kỳ ai tin vào tôi, thì …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khởi đầu đón rước ngày mới, mở lòng với Thiên Chúa là Cha và để cho Ngài rọi sáng con trong ngày thời điểm ngày hôm nay. “ Tôi là ánh sáng đến trần gian, để bất kỳ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong …
Xem tiếp »Chia sẻ

Không tự mình nói (Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 12, 44-50 Khi ấy, Ðức Giêsu lớn tiếng nói rằng : “ Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi ; ai thấy tôi là thấy Ðấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến trần gian, để bất …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón rước ngày mới với sự biết ơn và lan rộng ra tấm lòng để nghe lời Chúa nói với con ngày hôm nay rằng : “ Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. ” ( Ga 10,25 ) Những việc …
Xem tiếp »Chia sẻ

Không ai cướp được chúng (Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)


LỜI CHÚA : Ga 10, 22-30 22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hiên chạy dọc Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : “ Ông còn để lòng trí …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Với con tim rộng mở, con nghênh tiếp bình minh ngày mới và thân thưa rằng : Lạy Cha, con chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón sứ mạng tình yêu Cha trao cho con ! Con để những lời này vang lên trong lòng : “ Tôi là …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mục tử Nhân lành (Thứ Hai tuần 4 Phục sinh)


Lời Chúa : ( Ga 10, 11-18 ) Khi ấy, Ðức Giêsu nói : 11 “ Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói …
Xem tiếp »Chia sẻ

Không ai cướp được khỏi tay tôi (Chúa nhật 4 Phục sinh-Năm C)


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không khi nào chúng phải diệt vong và không …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, con lan rộng ra trái tim đón rước ngày mới và chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe lời Chúa nói : “ Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi ” ( Ga 10,27 ). …
Xem tiếp »Chia sẻ

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? (Thứ Bảy Tuần 3 Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng : “ Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ? ” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là những môn đệ đang xầm xì về yếu tố ấy, Người bảo những ông : “ Ðiều đó, anh …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày: Lời giảng thâm sâu về Bí Tích Thánh Thể


Thứ 7, ngày 07-05-2022 ( Ga 6, 60-69 ) “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho trần gian được sống. ” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con mở màn ngày mới của mình với tâm tình biết ơn và nguyện dâng đời sống mình lên Cha, để con luôn sẵn sàng chuẩn bị đáp lại lời mời gọi của Cha bất kỳ khi nào Ngài cần con. Con tự nhẩm …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày: Thứ 6, ngày 06.05.2022


Thứ 6, ngày 06.05.2022 ( Ga 6, 52-59 ) Người Do-thái liền tranh luận sôi sục với nhau. Họ nói : “ Làm sao ông này hoàn toàn có thể cho tất cả chúng ta ăn thịt ông ta được ? ” Đức Giê-su nói với họ : “ Thật, tôi bảo thật những ông : nếu những ông không ăn thịt và …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/05/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì ngày mới này. Con dâng ngày sống thời điểm ngày hôm nay để cầu nguyện cho những người trẻ, ước mong họ hoàn toàn có thể gặp được nguồn ân sủng đích thực nơi Đức Ki-tô trong đời sống. “ Vì thịt tôi …
Xem tiếp »Chia sẻ

Nhờ tôi mà được sống (Thứ Sáu Tuần 3 Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 6, 52-59 Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi sục với nhau. Họ nói : “ Làm sao ông này hoàn toàn có thể cho tất cả chúng ta ăn thịt ông ta được ? ” Đức Giêsu nói với họ : “ Thật, tôi bảo thật những ông : nếu những ông không ăn thịt và …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05.05.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con thức giấc nghênh đón một ngày mới đã đến và chuẩn bị sẵn sàng tâm hồn đảm nhiệm ngày sống thời điểm ngày hôm nay mà Cha đã ban tặng cho con. “ Thật, tôi bảo thật những ông, ai tin thì được sự sống đời đời. ” ( Ga …
Xem tiếp »Chia sẻ

Chúa Cha lôi kéo (Thứ năm Tuần 3 Phục sinh)


 Lời Chúa : Ga 6, 44-51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng : “ Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04.05.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón rước ngày mới với lòng phấn khởi hân hoan. Thiên Chúa lại muốn trở nên lương thực dưỡng nuôi đời sống con. “ Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, …
Xem tiếp »Chia sẻ

Đến với Tôi, tin vào Tôi (Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 6, 35-40 ( 35 ) Ðức Giêsu bảo họ : “ Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát khi nào ! ( 36 ) Nhưng tôi đã bảo những ông : những ông đã thấy tôi mà không tin. ( 37 ) Tất cả …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03.05.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khi bình minh của ngày mới vừa ló rạng, con xin dâng lời tạ ơn Cha và nguyện dâng ngày sống ngày hôm nay lên Cha. “ Chính Thầy là con đường, là thực sự và là sự sống. Không ai hoàn toàn có thể đến …
Xem tiếp »Chia sẻ

Làm những việc lớn hơn nữa (Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ)


Lời Chúa : Ga 14, 6-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những môn đệ rằng : “ Chính Thầy là con đường, là thực sự và là sự sống. không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu bạn bè biết Thầy, đồng đội cũng biết Cha Thầy. Ngay từ …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02.05.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón rước ngày mới ngày hôm nay và mở lòng mình lắng nghe Lời Chúa, “ Các ông hãy ra công thao tác không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường …
Xem tiếp »Chia sẻ

Lương thực thường tồn (Thứ Hai Tuần 3 Mùa Phục sinh)


LỜI CHÚA : Ga 6, 22-29 22 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với những môn đệ, nhưng chỉ có những ông đi mà thôi. 23 …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01.05.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con mở màn tháng này với ý cầu nguyện mới. Con cầu nguyện cho những bạn trẻ ngày hôm nay, khi được mời gọi sống toàn vẹn niềm tin của mình, biết mày mò và học hỏi nơi mẫu gương Đức Ma-ri-a …
Xem tiếp »Chia sẻ

Hãy chăn dắt chiên của Thầy (Suy niệm – Lm. Nguyễn Cao Siêu, SJ.)


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 1 Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho những môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, những người con ông Dê-bê-đê và …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày: Vượt qua nỗi sợ thường ngày


Thứ 7, 30-04-2022 ( Ga 6, 16-21 ) Chiều đến, những môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với những ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ vì những khoảnh khắc Chúa Giê-su bước đi cùng con, mặc dầu đôi lúc con chưa nhận ra Ngài. “ Thầy đây mà, đừng sợ ” ( Ga 6, 20 ). Chúa Cha không rời xa chúng con, Ngài luôn hiện hữu trong những …
Xem tiếp »Chia sẻ

Chính Thầy đây (Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 6, 16-21 Chiều đến, những môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Ðức Giêsu chưa đến với những ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng hai mươi lăm …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày – Chịu phép thử


Thứ 6, 29-04-2022 ( Ga 6, 1-15 ) Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có phần đông dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được tận mắt chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, con hiệp thông cùng Giáo Hội ăn mừng và tạ ơn về tấm gương sáng chói là Thánh Catarina thành Siena, đấng bảo trợ của châu Âu. “ Tất cả những ai đang khó khăn vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng …
Xem tiếp »Chia sẻ

Ăn bao nhiêu tùy ý (Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh)


LỜI CHÚA : Ga 6, 1-15 1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có phần đông dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được tận mắt chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày –  Tin Và Hiểu


Thứ 5, 28-04-2022 ( Ga 3, 31-36 ) Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; Người làm chứng về những gì Người đã …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin cảm tạ Ngài vì đã nói cho con nghe Lời Chúa. “ Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa ” ( Ga 3, 34 ). Ngày thời điểm ngày hôm nay, con sẽ chú tâm đặc biệt quan trọng vào ngôn từ của …
Xem tiếp »Chia sẻ

Đấng từ trên cao mà đến (Thứ Năm Tuần 2 Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 3, 31-36 Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng : “ Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con muốn khởi đầu ngày mới trong lời tạ ơn vì kinh nghiệm tay nghề được tha thứ bởi Thiên Chúa là Cha. “ Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày –  Bạn chuộng gì hơn?


Thứ 4, 27-04-2022 ( Ga 3, 16-21 ) Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến trần gian, không phải để lên án thế …
Xem tiếp »Chia sẻ

Thiên Chúa yêu thế gian (Thứ Tư Tuần 2 Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 3, 16-21 16 Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến trần gian, không phải để lên án thế …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày – Tác Động Của Chúa Thánh Thần


Thứ 3, 26-04-2022 ( Ga 3, 7 b – 15 ) “ Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày sống thời điểm ngày hôm nay, con xin cất cao lời tạ ơn Cha vì sự bình yên mà Ngài ban tặng. “ Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên ” ( Ga 3,7 ). Con xin Chúa Giê-su đừng để …
Xem tiếp »Chia sẻ

Ai tin được sống muôn đời (Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh)


LỜI CHÚA : Ga 3, 7 b – 15 7 Ông đừng quá bất ngờ vì tôi đã nói : những ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày – Thánh Sử Mác-Cô


Thứ 2, 25-04-2022 ( Mc 16, 15-20 ) Người nói với những ông : “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị phán quyết. Đây là những dấu …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, mừng lễ thánh Mác-cô, con tạ ơn Cha vì toàn bộ những người là một phần trong câu truyện đức tin của con. “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài …
Xem tiếp »Chia sẻ

Loan báo Tin Mừng (Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng)


Lời Chúa : Mc 16, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói : “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, …
Xem tiếp »Chia sẻ

Không ở với các ông khác (Chúa Nhật 2 Phục sinh Năm C)


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi những môn đệ ở, những cửa đều đóng kín, vì những ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa những ông và nói : “ Bình an cho bạn bè ! ” 20 Nói xong, Người cho …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót thời điểm ngày hôm nay, con cảm tạ hồng ân Chúa ban cho con. “ Chúa Giêsu đến, đứng giữa những ông và nói : ‘ Bình an cho bạn bè ! ‘ ” ( Ga 20, 19-20 ). Lạy Cha nhân lành, xin cho …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến yêu hằng ngày – đừng cứng lòng nữa!


Thứ 7, 23-04-2022 ( Mc 16, 9-15 ) Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra thứ nhất với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đón chào ngày mới thời điểm ngày hôm nay, con để cho bản thân mình cảm nhận niềm vui Phục sinh. Mỗi buổi sáng là một sự Phục Sinh, ngày con bước ra khỏi chính mình để loan báo tình yêu mạnh hơn sự chết. …
Xem tiếp »Chia sẻ

Vẫn không tin (Thứ Bảy trong Tuần Bát nhật Phục sinh)


Lời Chúa : Mc 16, 9-15 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra thứ nhất với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, con hân hoan vì Chúa Giêsu đã thực sự sống lại và vẫn đang sống ! “ Chúa đó ! ” ( Ga 21,7 ) Như Gioan chỉ cho Phêrô thấy Chúa Giêsu khi cả hai đang đánh cá thế nào, …
Xem tiếp »Chia sẻ

Chúa đó (Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 21,1 – 14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho những môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Ðiđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, những người con ông Dêbêđê và hai môn đệ …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/04/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong niềm hân hoan của Chúa Phục Sinh, con dâng lời tạ ơn Chúa Giêsu vì cách Người đến và mang lại bình an cho những môn đệ. “ Sao lại hoảng loạn ? Sao lòng bạn bè còn nghi ngại ? ” ( Lc 24,38 ) Hôm nay, xin …
Xem tiếp »Chia sẻ

Anh em là chứng nhân (Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh)


Lời Chúa : Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở lại, thuật lại cho Nhóm Mười Một và những bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20/04/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin cảm tạ Ngài vì những âm thanh rộn ràng đầu ngày. “ Đang lúc họ trò chuyện và buôn chuyện, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. ” ( Lc 24,15 ). Con lên đường trong lòng hân …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mời ông ở lại với chúng tôi (Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục sinh)


Lời Chúa : Lc 24, 13-35 Chiều ngày Phục hồi, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tổng thể những vấn đề mới xảy ra. Ðang lúc họ trò chuyện …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/04/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Chúa đã sống lại ! Con mở màn ngày mới trong tuần Bát nhật Phục sinh với niềm vui chắc như đinh này. “ Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc ” ( Ga 20,11 ). Ma-ri-a Mác-đa-la, tan nát vì cái chết của Chúa, …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tôi đã thấy Chúa (Thứ Ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh)


Lời Chúa : Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/04/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa về ngày mới này trong niềm hân hoan của Đấng Phục Sinh. “ Chị em đừng sợ ! Về báo cho bạn bè của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó. ” ( Mt 28,10 ). ĐTC Gioan Phaolô …
Xem tiếp »Chia sẻ

“Chào chị em!” (Thứ Hai trong Tuần Bát nhật Phục sinh)


Lời Chúa : Mt 28, 8-15 Khi ấy, những bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp những bà và nói : “ Chào chị em ! ” Các bà tiến lại gần Người, …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/04/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong năm. Con tạ ơn Cha về thời cơ được làm nhân chứng cho Sự Phục Sinh của Chúa Giê-su. “ Sao những bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn …
Xem tiếp »Chia sẻ

Ông đã thấy và đã tin (Chúa nhật 1 phục sinh)


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong sự thinh lặng của Thứ bảy Tuần Thánh này, con dâng lời tạ ơn Chúa vì sự quyết tử lớn lao của Ngài dành cho Tình Yêu. Hôm nay những Nhà Tạm đều trống, và những nhà thời thánh không được …
Xem tiếp »Chia sẻ

Người đã trỗi dậy rồi (Thứ Bảy – Đêm vọng Phục sinh)


Lời Chúa : ( Lc 24,1 – 12 ) 1 Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, những bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn sàng sẵn. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. 3 Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-04-2022


⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ 🌷 TÌNH YÊU HIẾN TẾ 🌷 ⏰ Thứ Sáu, 15-04-2022 ⏰ 🌷 ( Ga 18, 1-19. 42 ) 🌷 Mở đầu từ câu 1 chương 18 đến hết câu 42 chương 19. 🌷 SUY NIỆM 🌷 “ Thế là đã hoàn tất ! ” Lời công bố thánh thiêng này của Chúa Giêsu cho biết khu công trình cứu độ của …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2022


⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 15/04/2022 ⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Con mở màn ngày thứ Sáu Tuần Thánh này bằng cách dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương bát ngát của Ngài, vì khoảng chừng không mà Ngài mở ra để con được bước vào mà thông …
Xem tiếp »Chia sẻ

Thế là đã hoàn tất (Thứ Sáu Tuần Thánh)


Lời Chúa : Ga 18,1 – 19,42 Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với những môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với những môn đệ đi vào. Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ánh bình minh của ngày thứ Năm Tuần Thánh, con tỏ lòng biết ơn những người đã trở nên mẫu gương sống cho con. “ Thầy đã nêu gương cho bạn bè, để đồng đội cũng làm như Thầy đã làm cho …
Xem tiếp »Chia sẻ

Phải rửa chân cho nhau ( Thứ Năm Tuần Thánh)


LỜI CHÚA : Ga 13, 1-15 1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ trần gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 2 Ma …
Xem tiếp »Chia sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13.04.2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới trong lời cảm tạ vì ơn khao khát hoán cải mà Cha ban cho con. “ Thầy bảo thật bạn bè, một người trong đồng đội sẽ nộp Thầy. ” ( Mt 26,21 ) Ôi Cha là Đấng lòng lành …
Xem tiếp »Chia sẻ

Chẳng lẽ con sao? (Thứ Tư Tuần Thánh)


Lời Chúa : Mt 26,14 – 25 14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp những thượng tế15 mà nói : “ Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu. ” Họ quyết định hành động cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc …
Xem tiếp »Chia sẻ

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-04-2022


⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰ Thứ Ba, 12-04-2022 ⏰ 🌷 ( Ga 13, 21-33. 36-38 ) 🌷 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tinh thần xao xuyến. Người công bố : “ Thật, Thầy bảo thật đồng đội : có một người trong đồng đội sẽ nộp Thầy. ” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về …
Xem tiếp »

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới