Bài viết

1 giờ bằng bao nhiêu giây – Cách tính giờ, phút, giây dễ nhất

21
1 giờ bằng bao nhiêu giây, 1 năm có bao nhiêu giờ hay 1 phút bằng bao nhiêu giờ, … Những câu hỏi tưởng chừng đơn thuần nhưng lại không hề đơn thuần chút nào. Và nếu bạn đang cần giải đáp những câu hỏi tương quan đến thời hạn thì bạn đã tìm đúng rồi đấy. Bắt đầu ngay thôi !

1 năm có 365 ngày. 1 ngày có 24 giờ. 1 giờ có 60 phút. 1 phút có 60 giây.

1 năm có 12 tháng, 4 quý, mỗi quý có 3 tháng. 1 tháng có 30 ngày

Những thông tin trên đã đủ để bạn vấn đáp những câu hỏi ngay dưới đây :

 • 1 giờ bằng bao nhiêu giây
 • 1 năm có bao nhiêu giờ
 • 1 phút bằng bao nhiêu giờ
 • 1 ngày có bao nhiêu giây
 • một ngày có bao nhiêu giờ
 • 1 phút bằng bao nhiêu giây
 • 1 năm có bao nhiêu giây
 • một ngày có bao nhiêu phút

Hãy đi từng câu hỏi một nhé

 • 1 giờ có bao nhiêu giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây. Cách tính thật đơn giản (1 giờ đổi ra bằng 60 phút, 1 phút đổi ra bằng 60 giây. Vậy 1 giờ = 60 phút x 60 giây = 3600 giây)

 • 1 năm có bao nhiêu giờ

1 năm = 365 ngày = 8760 giờ. Cách tính như sau: 1 năm có 365 ngày, mỗi ngày có 24 giờ. Vậy 1 năm = 365 ngày  x 24 giờ = 8760 giờ

 • 1 phút bằng bao nhiêu giờ

1 phút = 1/60 giờ. Cách tính như sau: Một giờ = 60 phút. Vậy 1 phút bằng 1/60 giờ = 0,0166667 giờ.

 • 1 ngày có bao nhiêu phút

1 ngày = 24 giờ = 1440 phút. Cách tính: 1 ngày = 24 giờ, 1 giờ  = 60 phút. Vậy 1 ngày = 24 giờ x 60 phút = 1400 phút

 • 1 ngày có bao nhiêu giây

1 ngày = 24 giờ = 1440 phút = 86400 giây. Cách tính: 1 ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây. Vậy 1 ngày = 24 giờ x 60 phút x 60 giây = 86.400 giây

 • Một ngày có bao nhiêu giờ

1 ngày có 24 giờ

 • 1 phút bằng bao nhiêu giây

1 phút = 60 giây

 • 1 năm có bao nhiêu giây

1 năm = 365 ngày = 8760 giờ =525600 phút = 31536000 giây. Cách tính: 1 năm có 356 ngày, 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây. Vậy 1 năm = 365 ngày x 24 giờ x 60 phút x 60 giây = 31536000 giây

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới