Bài viết

Biên bản – Wikipedia tiếng Việt

25

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Biên bản có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị… hoặc biên bản ghi lại một hành vi cụ thể như lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật, biên bản bàn giao tài sản, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý hoặc không đồng ý về một nội dung nào đó.

Bố cục và nhu yếu[sửa|sửa mã nguồn]

Yêu cầu chung của biên bản là phải diễn đạt lại những vấn đề hiện tượng kỳ lạ một cách kịp thời, tại chỗ với khá đầy đủ, cụ thể mọi diễn biến khách quan, hoặc những quan điểm của những bên tương quan, không phản hồi thêm bớt thì mới bảo vệ được vai trò phân phối thông tin để làm cơ sở cho những quyết định hành động giải quyết và xử lý, hoặc vật chứng cho những đánh giá và nhận định Kết luận khác. Ngoài ra biên bản còn phải tuân thủ những hình thức nhất định về thể thức, kỹ thuật trình diễn, nội dung và văn phong .Bố cục của biên bản có những yếu tố cơ bản sau :

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ. (Để khẳng định giá trị pháp lý)
 • Tên văn bản và trích yếu nội dung. (Lập biên bản về việc gì)
 • Thời điểm lập biên bản hoặc ghi biên bản trong đó ghi rõ ngày, tháng, năm, giờ, phút, ghi địa điểm nơi sự kiện, hành vi diễn ra (biên bản ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).
 • Thành phần tham dự, chủ trì, thư ký ghi biên bản (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…).
 • Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung cơ bản, cần phải ghi lại đầy đủ ý kiến phát biểu các bên, lập luận các bên, ý kiến của chủ tọa…).
 • Phần kết thúc (ghi thời gian cụ thể và lý do).
 • Thủ tục ký xác nhận. Biên bản phải bao gồm chữ ký của thư ký lập biên bản và chữ ký của chủ tọa hội nghị, cần thiết thì có thểm thêm các chữ ký của người tham dự. Đối với biên bản xử phạt cần có chữ ký của người lập biên bản xử phạt và chữ ký của người bị lập biên bản (nếu người bị lập biên bản không ký thì người ghi biên bản phải ghi vào)

Yêu cầu của một biên bản:

 • Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.
 • Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.
 • Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm.
 • Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao (nếu có tang vật, chứng cứ, các phụ lục diễn giải phải giữ kèm biên bản). Những người có trách nhiệm ký chứng nhận biên bản, biên bản phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa lại cho khách quan (nếu có) và ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

Phương pháp ghi chép[sửa|sửa mã nguồn]

Các sự kiện thực tế có tầm quan trọng xảy ra như: đại hội, việc xác nhận một sự kiện pháp lý, việc kiểm tra hành chính, khám xét, khám nghiệm, ghi lời cung, lời tố cáo, khiếu nại, biên bản bàn giao công tác, bàn giao tài sản… thì phải ghi đầy đủ, chính xác và chi tiết mọi nội dung và tình tiết nhưng cũng phải ghi các vấn đề trọng tâm của sự kiện. Nếu là lời nói trong cuộc họp, hội nghị quan trọng, lời cung, lời khai… phải ghi nguyên văn, đầy đủ và yêu cầu người nói nghe lại và xác nhận từng trang.

Trong những sự kiện thường thì khác : như biên bản cuộc họp định kỳ, họp luận bàn nhiều giải pháp, giải pháp để lựa chọn, họp tổng bình xét … hoàn toàn có thể vận dụng cách ghi tổng hợp : tức là trong biên bản chỉ cần ghi những nội dung quan trọng một cách khá đầy đủ nguyên văn, còn những nội dung thường thì khác hoàn toàn có thể ghi tóm tắt những ý chính, nhưng luôn luôn phải không cho nguyên tắc trung thực, không suy diễn chủ quan .Phần kết thúc văn bản : phải ghi thời hạn chấm hết sự kiện thực tiễn như : chuyển giao xong, hội nghị kết thúc, kiểm tra, khám nghiệm kết thúc lúc mấy giờ … ngày … Biên bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe ( có bổ trợ thay thế sửa chữa nếu có nhu yếu ) và xác nhận là biên bản phản ánh đúng sự kiện và cùng ký xác nhận. Trong biên bản muốn có thủ tục ngặt nghèo phải quan tâm việc ký xác nhận, phải có tối thiểu hai người ký thì những thông tin trong biên bản mới có độ đáng tin cậy cao. Thông thường trong những cuộc họp, hội nghị biên bản phải có thư ký và chủ tọa ký xác nhận .

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới