Bài viết

buổi trưa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

29

Tôi tới thành phố vào buổi trưa và tôi không thể rời nhà ga được.

I got to the city at noon and I just couldn’t leave the station.

OpenSubtitles2018. v3

Buổi trưa Bố dừng lại bên một dòng suối nhỏ cho ngựa ăn uống và nghỉ ngơi.

At noon Pa stopped beside a little spring to let the mustangs eat and drink and rest.

Literature

Một buổi trưa nọ, ông dẫn tôi đi mua giày mới.

One afternoon he took me to purchase some new shoes.

LDS

Ông Quimby, chúng tôi cần 200 kiện cỏ khô được chuyển đến đường chính vào buổi trưa.

Mr Quimby, we need 200 bales of hay delivered to the main road by noon.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta sẽ đến vào buổi trưa và ở lại ăn tối.

He’ll arrive in the afternoon, and he’ll stay for dinner.

OpenSubtitles2018. v3

Khi ông quay về vào buổi trưa, không còn người Hoa đóng quân trong thành.

When he arrived at noon there were no more Chinese stationed at the walls.

WikiMatrix

Cái đó là buổi trưa của anh à?

Is that what you’re having for lunch ?

QED

Chúng ta có thể nói chuyện với phục vụ bàn sau khi họ xong việc buổi trưa.

We can talk to the waitstaff after they’re done with lunch service.

OpenSubtitles2018. v3

Trước buổi trưa, bà ta sẽ có thêm 4 người nữa.

By noon, she’ll have four more.

OpenSubtitles2018. v3

Ngủ buổi trưa

Sleep in the afternoon

OpenSubtitles2018. v3

Đến Lễ Tạ ơn, ông gục trước buổi trưa.

By Thanksgiving, he wore out before noon.

Literature

Vào giờ chơi và buổi trưa, các cô luôn ngồi cùng nhau.

At recess and noon they were always together.

Literature

Có nhiều thức ăn dinh dưỡng… Ba đã đặc biệt làm buổi trưa ” Thi Đậu “.

Filled with nutritious food I have …… especially made ” Exam Pass ” lunches .

QED

Chúng tôi rời thành phố trước buổi trưa.

We were out of it before noon.

Literature

Đã gần tới buổi trưa và Almanzo chưa được nhìn thấy trái bí của cậu.

By this time it was noon, and Almanzo had not seen his pumpkin yet.

Literature

Mạng sống của ông đã kết thúc vào một buổi trưa oi bức năm 1844 ở Illinois.

It set in Illinois on a sultry afternoon in 1844.

LDS

Cô có chắc chắn cô ấy nói buổi trưa?

Ar-Are you sure she said noon?

OpenSubtitles2018. v3

Trả phòng vào buổi trưa.

Checkout’s at noon.

OpenSubtitles2018. v3

Gặp lại cậu vào buổi trưa tại văn phòng Hiệu trưởng.

I’ll see you at noon at the Provost’s office.

OpenSubtitles2018. v3

Buổi trưa chúng tôi tới thành phố Mound có vẻ là một thành phố tương đối.

At noon we came to Mound City which is quite a city.

Literature

Được rồi, vào buổi trưa.

Okay, noon it is.

OpenSubtitles2018. v3

Chủ Tịch Marriott gọi điện thoại cho tôi vào một buổi trưa nọ.

President Marriott called me one afternoon.

LDS

Vào buổi trưa vào ngày thứ bảy tháng 1 năm 1923, trận động đất 8,3 độ Richter.

At noon on Saturday September 1, 1923, the earthquake hit, registering 8.3 on the Richter scale.

WikiMatrix

Ông lo sao cho cô có thức ăn vào buổi trưa.

He made sure that she had food to eat at lunchtime.

jw2019

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới