Bài viết

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

73

Câu hỏi:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A.Giá trị pH tăng thì độ axit giảm .
B.Giá trị pH tăng thì độ axit tăng .

C.Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hóa xanh.

D.Dung dịch có pH > 7 làm quỳ tím hóa đỏ .

Đáp án đúng A.

Phát biểu đúng trong những phát biểu sau là giá trị pH tăng thì độ axit giảm, nước là chất lỏng có tính dẫn điện rất yếu đó là do nước điện li rất yếu theo phản ứng thuận nghịch, chất thông tư axit bazơ là chất có màu đổi khác nhờ vào vào giá trị pH của dung dịch .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

Giá trị pH tăng thì độ axit giảm, pH tăng thì nồng độ OH – trong dung dịch tăng do đó độ axit giảm .
Nước là chất lỏng có tính dẫn điện rất yếu đó là do nước điện li rất yếu theo phản ứng thuận nghịch :
H2O ⇌ H + + OH –
– Tích số ion của nư ­ ớc

Môi tr­ường trung tính là môi trường có:  [H+] = [OH–]

Bằng thực nghiệm ở 25 độ C, người ta xác lập được trong nước nguyên chất : [ H + ] = [ OH – ] = 1,0. 10-7 M .
Đặt : KH2O = [ H + ]. [ OH – ] = 1,0. 10-7. 1,0. 10-7 = 1,0. 10-14
KH2O đ ­ ược gọi tích số ion của n ­ ước. Tích số này là hằng số ở nhiệt độ xác lập ( không khác nhiều với 25 độ C ) .
– Một cách gần đúng, tích số này là cũng là hằng số cả trong những dung dịch loãng của những chất khác nhau .
– Để nhìn nhận độ axit và độ kiềm của dung dịch một cách thuận tiện ( tránh dùng những nồng độ với số mũ âm ) người ta dùng chỉ số pH với quy ước như sau : môi trường tự nhiên trung tính, thiên nhiên và môi trường axit, thiên nhiên và môi trường kiềm .
Thang pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14 .
– Giá trị pH có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn như pH của máu người và động vật hoang dã có giá trị gần như không đổi .

– Thực vật chỉ có thể sinh trưởng bình thường khi giá trị pH của dung dịch trong đất ở trong khoảng xác định đặc trưng cho mỗi loại cây.

– Tốc độ ăn mòn sắt kẽm kim loại trong nước tự nhiên nhờ vào rất nhiều vào giá trị pH của nước mà sắt kẽm kim loại tiếp xúc .
– Chất thông tư axit – bazơ là chất có màu biến hóa phụ thuộc vào vào giá trị pH của dung dịch .
– Màu của hai chất thông tư axit – bazơ là quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở những khoảng chừng pH khác nhau .

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới