Bài viết

Đoạn mạch nối tiếp | Sự khác biệt với đoạn mạch song song là gì?

45
Trong kỹ thuật điện và điện tử, điều rất quan trọng là phải biết sự độc lạ giữa những đoạn mạch nối tiếp và song song. Chúng là hai dạng cơ bản nhất của mạch điện và một dạng khác là mạch song song nối tiếp, là sự tích hợp của cả hai, hoàn toàn có thể được hiểu bằng cách vận dụng những quy tắc tựa như .Trước khi đi vào tìm hiểu và khám phá sự độc lạ của chúng, tất cả chúng ta sẽ ôn lại một chút ít về mạch điện là gì và những thành phần chính của mạch điện .Mạch điện là gì?

Mạch điện là gì

Một mạch điện hoặc mạng điện là một vòng khép kín phân phối một dòng điện khép kín. Đó là một con đường liên kết những thành phần điện khác nhau ( như nguồn điện, điện trở, tụ điện và cuộn cảm, … ) với nhau. Nó mở màn và kết thúc tại cùng một điểm tạo thành một cấu trúc giống như vòng lặp. Một mạch có 3 thành phần chính : một nguồn điện, những thành phần điện ( Tải ) và dây dẫn ( dây ) để liên kết giữa chúng .

  • Nguồn điện là thứ cung cấp năng lượng cho mạch và cho phép cung cấp dòng điện cho mạch. Nguồn điện có thể là nguồn điện áp hoặc nguồn dòng. Một ví dụ phổ biến của nguồn điện áp là pin.
  • Các thành phần điện nói chung điện trở, tụ điện và cuộn cảm,… là tải kết nối với nguồn điện. Sử dụng các loại thành phần điện khác nhau ảnh hưởng đến các tính chất của mạch.
  • Các dây là dây dẫn tinh khiết và chúng kết nối các thành phần điện và nguồn điện với nhau. Kết nối các thành phần trong các cấu hình khác nhau cũng làm thay đổi các thuộc tính mạch như đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.

Hai loại mạch chính là mạch nối tiếp và song song. Nhưng trước khi đi vào mạch nối tiếp và mạch song song, chúng ta hãy cùng phân tích xem kết nối song song là gì nhé!

Kết nối nối tiếp

Kết nối nối tiếpMột liên kết nối tiếp giữa những thành phần là khi hai hoặc nhiều hơn hai thành phần được liên kết với nhau ở dạng xếp tầng hoặc đuôi của thành phần thứ 1 được liên kết với phần đầu của thành phần thứ 2, … Các thành phần được liên kết nối tiếp tạo thành một cấu trúc giống như chuỗi trong một đường duy nhất .

Kết nối song song

Kết nối song songMột liên kết được gọi là song song nếu hai hoặc nhiều hơn hai thành phần được liên kết với nhau hoặc đầu của chúng được liên kết với nhau và đuôi của chúng được liên kết với nhau. Các thành phần liên kết song song tạo thành nhiều đường dẫn hoặc vòng lặp .

Đoạn mạch nối tiếp

Một mạch được gọi là đoạn mạch nối tiếp nếu những thành phần được liên kết liên tục nhau hoặc hình thành tầng trong một dòng duy nhất. Một mạch nối tiếp tạo thành một con đường chỉ có một vòng, do đó, dòng điện chạy qua những thành phần là như nhau và điện áp phân loại tùy thuộc vào điện trở của từng thành phần .

Dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp

Dòng điện qua từng thành phần trong mạch nối tiếp vẫn giữ nguyên và nó bằng với dòng điện được phân phối bởi nguồn điện. Vì chỉ có một đường dẫn cho dòng điện chảy, dòng điện không phân loại .

Điện áp trong mạch nối tiếp

Tổng điện áp rơi trên mỗi thành phần trong mạch nối tiếp bằng điện áp cung ứng. Điện áp là một mạch nối tiếp phân loại giữa những thành phần dựa trên điện trở của chúng. Do đó, điện áp rơi trên mỗi thành phần là khác nhau và phụ thuộc vào vào giá trị điện trở của những thành phần .Đoạn mạch nối tiếp

Điện trở trong mạch nối tiếp

Khi những điện trở được liên kết trong một đoạn mạch nối tiếp, tổng điện trở bằng từng thành phần của chúng cộng lại .

Rtd = R + R + R +…+ R

Tổng điện trở trong một đoạn mạch nối tiếp luôn lớn hơn điện trở riêng của nó .

Tụ điện trong đoạn mạch nối tiếp

Khi những tụ điện được liên kết nối tiếp, tổng điện dung hoặc tương tự của chúng giảm vì chênh lệch điện áp trên mỗi tụ giảm và điện tích được tàng trữ do điện áp này cũng giảm .Tụ điện trong mạch nối tiếpTổng điện dung trong một mạch nối tiếp luôn nhỏ hơn điện dung riêng .

Cuộn cảm trong mạch nối tiếp

Tổng độ tự cảm của hai hoặc nhiều hơn hai cuộn cảm trong một mạch nối tiếp là tổng của cuộn cảm riêng không liên quan gì đến nhau .

Ltd = L + L + L +…+ L

Tổng độ tự cảm tăng và nó luôn luôn lớn hơn độ tự cảm riêng không liên quan gì đến nhau trong một mạch nối tiếp .

Sự cố trong mạch nối tiếp

Nếu có lỗi trong bất kể thành phần nào trong mạch nối tiếp, hàng loạt mạch không hoạt động giải trí vì dòng điện bị ngắt và không có đường dẫn nào khác cho dòng điện chảy. Vì vậy, một lỗi trong một thành phần sẽ khiến hàng loạt mạch bị vô hiệu. Để khắc phục sự cố một mạch nối tiếp, bạn phải kiểm tra từng thành phần. Vì vậy, xử lý mạch sự cố khó hơn một mạch song song .Một ví dụ thông dụng của đoạn mạch nối tiếp là đèn Giáng sinh, chúng được liên kết thành chuỗi với nhau. Nếu một trong số chúng ngừng hoạt động giải trí, hàng loạt chuỗi không sáng và rất khó phát hiện ra led nào bị lỗi .

Nguồn cấp trong đoạn mạch nối tiếp

Nếu hai hoặc nhiều hơn hai nguồn phân phối được liên kết nối tiếp thì tổng điện áp hoặc tương tự của chúng sẽ là tổng của những điện áp riêng trong khi tổng dòng điện được cung ứng sẽ giữ nguyên như dòng điện được phân phối bởi nguồn cung ứng riêng không liên quan gì đến nhau .Bạn hoàn toàn có thể sử dụng những công thức điện sau đây để tính hiệu suất trong mạch nối tiếp :

P = I2R1 + I2R2 + … I2Rn

hoặc làCông suất mạch nối tiếpVì vậy, nếu bạn muốn tăng điện áp của nguồn cung ứng liên kết nối tiếp. Ví dụ, hai pin 6 v được liên kết nối tiếp sẽ cung ứng điện áp 12V cho tổng điện áp .

Mạch song song

Một mạch được gọi là mạch song song nếu những thành phần điện được liên kết theo thông số kỹ thuật song song hoặc đầu của chúng được liên kết với một điểm chung. Nó tạo thành nhiều vòng hoặc đường dẫn cho dòng điện chảy .Đoạn mạch song song

Dòng điện trong mạch song song

Dòng điện trong một mạch song song phân loại qua những nhánh. Ở đó tổng dòng điện bằng tổng dòng điện trải qua những thành phần riêng không liên quan gì đến nhau và nó nhờ vào vào giá trị điện trở của chúng .

I­T = I1 + I2 + I3 + … In

Điện áp trong mạch song song

Điện áp trong một mạch song song vẫn giữ nguyên trên mỗi đường dẫn hoặc thành phần vì mỗi thành phần được liên kết với nguồn tại cùng một điểm .

VT = V1 = V2 = V3 = … Vn

Điện trở trong mạch song song

Tổng trở của nhiều điện trở trong một mạch song song giảm và nó nhỏ hơn điện trở riêng .Điện trở mạch song song

Điện dung trong mạch song song

Tổng điện dung của những tụ điện được liên kết trong mạch song song tăng và nó là tổng điện dung của những tụ điện riêng không liên quan gì đến nhau .

Ctd = C1 + C2 + C3 + … Cn

Tổng điện dung hoặc tương tự luôn lớn hơn điện dung riêng .

Điện cảm trong mạch song song

Tổng độ tự cảm của cuộn cảm được nối trong mạch song song giảm và nó luôn nhỏ hơn độ tự cảm của bất kể cuộn cảm riêng không liên quan gì đến nhau nào .Cuộn cảm mạch song song

Bộ nguồn trong đoạn mạch song song

Khi nguồn điện được liên kết trong một đoạn mạch song song, tổng điện áp của chúng vẫn giữ nguyên trong khi tổng dòng điện được cấp là tổng dòng điện của nguồn cấp riêng không liên quan gì đến nhau .Các công thức sau đây hoàn toàn có thể được sử dụng để tính hiệu suất trong mạch song song :Công suất mạch song songHoặc là

P = I12R1 + I22R2 + … In2Rn

Lỗi trong mạch song song

Nếu có lỗi trong bất kể thành phần nào được liên kết trong một mạch song song, những thành phần khác vẫn hoạt động giải trí vì có nhiều đường dẫn cho dòng điện chạy qua. Việc khắc phục sự cố những thành phần trong một mạch song song sẽ thuận tiện hơn vì việc xác lập nhánh gặp sự cố sẽ thuận tiện hơn .

Các thiết bị trong nhà của chúng ta được kết nối trong một đoạn mạch song song. Bởi vì điện áp không phân chia giữa các thiết bị và nếu bất kỳ trong số chúng ngừng hoạt động, nó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ thiết bị khác. Nó dễ dàng hơn để phát hiện ra vấn đề ở đâu.

So sánh đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song

 

        Đặc tính

                Đoạn mạch nối tiếp

                  Đoạn mạch song song

  Định nghĩa

Là mạch có 1 đường duy nhất cho dòng điện chảy Là mạch có nhiều đường cho dòng điện chảy

  Bố trí

Các thành phần được sắp xếp trong một dòng duy nhất với đuôi của chúng được liên kết với những đầu của thành phần tiếp theo . Các thành phần được sắp xếp với đầu của chúng được nối cùng nhau và đuôi được liên kết với nhau .

  Đường đi của   dòng điện

Mạch nối tiếp tạo thành một vòng đơn nên chỉ có một đường duy nhất . Nó tạo thành nhiều vòng lặp để có nhiều con đường cho dòng điện chảy .

  Dòng điện

Dòng điện vẫn giữ nguyên trải qua từng thành phần . Dòng điện được chia thành những giá trị khác nhau trong mỗi đường dẫn và phụ thuộc vào vào giá trị của điện trở được phân phối bởi mỗi đường dẫn .

  Điện áp

Điện áp được chia cho những thành phần và phụ thuộc vào vào điện trở của từng thành phần Điện áp trên mỗi nhánh hoặc thành phần vẫn như nhau

  Điện trở

Tổng điện trở trong mạch nối tiếp tăng Tổng trở trong mạch song song giảm

  Điện dung

Tổng điện dung trong mạch nối tiếp giảm Tổng điện dung trong mạch song song tăng

  Điện cảm

Tổng độ tự cảm trong mạch nối tiếp tăng Tổng độ tự cảm trong mạch song song giảm

  Nguồn cấp

Đối với những bộ nguồn được liên kết nối tiếp, Tổng điện áp tăng ( cộng lại ) trong khi tổng dòng điện vẫn giữ nguyên Đối với những nguồn phân phối song song, Tổng điện áp vẫn giữ nguyên trong khi tổng dòng điện tăng ( cộng lại )

  Lỗi- Sự cố

Một lỗi trong bất kể thành phần nào phá vỡ hàng loạt mạch và những thành phần khác không hoạt động giải trí Một lỗi trong bất kể thành phần nào sẽ không tác động ảnh hưởng đến thành phần nào khác và chúng sẽ hoạt động giải trí tốt

  Xử lý sự cố

Rất khó để khắc phục sự cố và xác lập những thành phần cần có thời hạn

 Nó dễ dàng xử lý sự cố và xác định   thành phần bị lỗi

Những kiến thức và kỹ năng này thực ra không phải là mới. Chúng ta đã gặp chúng lặp đi lặp lại nhiều lần trong quy trình học tập, điều tra và nghiên cứu .Nhưng cũng rất dễ quên và nhầm lẫn giữa những cấu trúc với nhau. Bài viết kỳ vọng sẽ được những bạn đảm nhiệm, góp ý và san sẻ .Chân thành cảm ơn !

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới