Bài viết

Tỷ lệ tỷ số và tỉ lệ thuộc khác nhau như thế nào

22
Nội dung chính

 • NộI Dung:
 • Biểu đồ so sánh
 • Định nghĩa về Tỷ lệ
 • Định nghĩa Tỷ lệ
 • Sự khác biệt chính giữa tỷ lệ và tỷ trọng
 • Phần trăm là gì?
 • Sự khác biệt giữa Tỷ lệ phần trăm và Tỷ lệ phần trăm
 • Bảng so sánh tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ phần trăm
 • Tóm tắt về sự khác biệt giữa tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ phần trăm:
 • Video liên quan

NộI Dung:

tỉ lệ được sử dụng để so sánh số lượng của hai loại khác nhau như tỷ lệ nam giới trên phụ nữ trong thành phố. Ở đây, nam và nữ là hai phạm trù khác nhau.

Ngược lại, Tỷ trọng được sử dụng để tìm ra số lượng của một danh mục trên tổng số, như tỷ lệ nam giới trên tổng số người sống ở thành phố.

Tỷ lệ xác lập mối quan hệ định lượng giữa hai lượng, đại diện thay mặt cho số lần một giá trị chứa giá trị kia. Ngược lại, Tỷ lệ là phần lý giải mối quan hệ so sánh với hàng loạt phần. Bài viết này trình diễn cho bạn những độc lạ cơ bản giữa tỷ suất và tỷ trọng. Hãy xem .

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh Tỉ lệ Tỷ trọng
Ý nghĩa Tỷ lệ đề cập đến việc so sánh hai giá trị của cùng một đơn vị. Khi hai tỷ lệ được đặt bằng nhau, nó được gọi là tỷ lệ.
Nó là gì? Biểu hiện Phương trình
Đóng góp bởi Dấu hai chấm (:) Dấu hai chấm (: 🙂 hoặc Dấu bằng (=)
Đại diện Mối quan hệ định lượng giữa hai phạm trù. Mối quan hệ định lượng của một danh mục và tổng số
Từ khóa ‘Đến mọi người’ ‘Hết’

Định nghĩa về Tỷ lệ

Trong toán học, tỷ số được mô tả là sự so sánh kích thước của hai đại lượng có cùng đơn vị, được biểu thị theo thời gian, tức là số lần giá trị thứ nhất chứa giá trị thứ hai. Nó được thể hiện dưới dạng đơn giản nhất. Hai đại lượng được so sánh được gọi là điều khoản tỷ lệ, số hạng đầu tiên ở đâu tiền thân và thuật ngữ thứ hai là hệ quả.

Ví dụ:

Có một số ít điểm cần nhớ tương quan đến tỷ suất, được đề cập như sau :

 • Cả tiền trước và hậu quả đều có thể được nhân với cùng một số. Số phải khác 0.
 • Thứ tự của các điều khoản là quan trọng.
 • Tỷ lệ tồn tại chỉ là giữa các đại lượng cùng loại.
 • Đơn vị của các đại lượng được so sánh cũng phải giống nhau.
 • So sánh hai tỷ lệ chỉ có thể được thực hiện nếu chúng tương đương như phân số.

Định nghĩa Tỷ lệ

Tỷ lệ là một khái niệm toán học, nói lên sự bằng nhau của hai tỷ suất hoặc phân số. Nó đề cập đến một số ít hạng mục trên tổng số. Khi hai bộ số, tăng hoặc giảm cùng một tỷ suất, chúng được cho là tỷ suất thuận với nhau .

Ví dụ,

Bốn số p, q, r, s được coi là tỷ lệ với nhau nếu p: q = r: s, thì p / q = r / s, tức là ps = qr (theo quy tắc nhân chéo). Ở đây p, q, r, s được gọi là điều khoản tỷ lệ, trong đó p là số hạng đầu tiên, q là số hạng thứ hai, r là số hạng thứ ba và s là số hạng thứ tư. Số hạng đầu tiên và số hạng thứ tư được gọi là thái cực trong khi số hạng thứ hai và thứ ba được gọi là có nghĩa tức là trung hạn. Hơn nữa, nếu có ba đại lượng theo tỷ lệ liên tục, thì đại lượng thứ hai là tỷ lệ trung bình giữa đại lượng thứ nhất và thứ ba.

Các đặc thù quan trọng của tỷ trọng được bàn luận dưới đây :

 • Invertendo – Nếu p: q = r: s thì q: p = s: r
 • Alternendo – Nếu p: q = r: s thì p: r = q: s
 • Hợp phần – Nếu p: q = r: s thì p + q: q = r + s: s
 • Phép chia – Nếu p: q = r: s thì p – q: q = r – s: s
 • Hợp phần và phép chia – Nếu p: q = r: s thì p + q: p – q = r + s: r – s
 • Addendo – Nếu p: q = r: s thì p + r: q + s
 • Subtrahendo – Nếu p: q = r: s, thì p – r: q – s

Sự khác biệt chính giữa tỷ lệ và tỷ trọng

Sự độc lạ giữa tỷ trọng và tỷ trọng hoàn toàn có thể được rút ra rõ ràng trên những cơ sở sau :

 1. Tỉ số được định nghĩa là sự so sánh kích thước của hai đại lượng có cùng đơn vị. Mặt khác, tỷ lệ đề cập đến sự bằng nhau của hai tỷ lệ.
 2. Tỷ lệ là một biểu thức trong khi tỷ lệ là một phương trình có thể được giải quyết.
 3. Tỷ lệ được biểu diễn bằng dấu Colon (:) giữa các đại lượng được so sánh. Ngược lại tỷ lệ, được biểu thị bằng Dấu hai chấm (: 🙂 hoặc Bằng dấu (=), giữa các tỷ lệ được so sánh.
 4. Tỷ lệ thể hiện mối quan hệ định lượng giữa hai phạm trù. Trái ngược với tỷ lệ, cho thấy mối quan hệ định lượng của một danh mục với tổng số.
 5. Trong một vấn đề nhất định, bạn có thể xác định xem chúng theo tỷ lệ hay tỷ lệ, với sự trợ giúp của các từ khóa mà chúng sử dụng, tức là “to every” theo tỷ lệ và “out of” trong trường hợp tỷ lệ.

Thí dụ

Có tổng số 80 học viên trong lớp, trong đó 30 học viên nam và số học viên còn lại là nữ sinh. Bây giờ hãy khám phá những điều sau : ( i ) Tỷ lệ trẻ em trai so với trẻ em gái và trẻ em gái so với trẻ em trai( ii ) Tỷ lệ nam và nữ trong lớp Tỷ lệ Xác Suất là 1 số ít toán học được viết trên tổng số 100. Dấu Xác Suất % % % được sử dụng để chỉ ra rằng mẫu số là 100. Tỷ lệ cung ứng thông tin về tỷ suất và tỷ suất. Việc sử dụng và hiểu sự độc lạ thường thuận tiện hơn khi tất cả chúng ta sử dụng tỷ suất Xác Suất thay vì phân số với những mẫu số khác nhau.

Sử dụng tỷ suất Tỷ Lệ là một cách thuận tiện để chuẩn hóa những đại lượng khác nhau cho mục tiêu so sánh. Do đó, tỷ suất Phần Trăm có nhiều ứng dụng và được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, ngay cả trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn, bạn muốn biết tỷ suất trẻ nhỏ ở mỗi trường là nam nhưng có một số lượng học viên khác nhau ở mỗi trường. Rõ ràng cách duy nhất để so sánh số lượng phái mạnh trong hai trường là nếu bạn có tổng số giống nhau cho mỗi trường. Do đó, chúng tôi sẽ quy đổi những số lượng thành tỷ suất Phần Trăm và sau đó so sánh hai trường. Bằng cách tiêu chuẩn hóa, giờ đây tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thuận tiện thấy nếu một trường có tỷ suất học viên nam cao hơn trường khác. Tỷ lệ Phần Trăm hoàn toàn có thể được viết dưới dạng tỷ suất và số thập phân, thế cho nên 50 % giống như 5/10 và 0,5. Tỷ lệ Xác Suất được sử dụng trong những nghành nghề dịch vụ như tính lãi suất vay trong quốc tế kinh tế tài chính, để tính điểm của sinh viên ở trường hoặc ĐH. Chúng tôi cũng hoàn toàn có thể sử dụng tỷ suất Phần Trăm để chỉ ra những biến hóa trong những giá trị như tăng hoặc giảm. Chẳng hạn, điểm số của học viên hoàn toàn có thể tăng từ bài kiểm tra này sang bài kiểm tra khác, vì thế hoàn toàn có thể họ đã cải tổ 10 %. Điều này rất có ích vì nó cho thấy sự biến hóa theo thời hạn của một số ít giá trị. Nó thường được sử dụng trong quốc tế ngân hàng nhà nước để chỉ ra lãi suất vay. Tỷ lệ Phần Trăm hàng năm ( APR ) là một khoản phí mà bạn phải trả cho một khoản vay ví dụ điển hình. Vì tỷ suất Tỷ Lệ được sử dụng thoáng rộng nên nó là một khái niệm quan trọng để học ở trường. Phần trăm là một đại lượng toán học không được sử dụng nhiều như một đại lượng thống kê, mặc dầu một số ít kiểm tra thống kê hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích tài liệu tỷ suất Tỷ Lệ.

Phần trăm là gì?

Phần trăm là Xác Suất giá trị được tìm thấy bên dưới một giá trị đơn cử. Nó có tương quan đến tỷ suất Xác Suất theo cách này. Ví dụ : 75 thứ tự tỷ suất Phần Trăm trong bài kiểm tra là 160. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đạt 160 điểm thì bạn đã đạt điểm cao hơn 75 % số người tham gia bài kiểm tra đó. Một tỷ suất Tỷ Lệ không hề biến hóa giá trị, 75 % luôn luôn là 75/100. Trong so sánh, một Phần Trăm hoàn toàn có thể đổi khác. Nói năm sau, một học viên đạt 150 điểm trong bài kiểm tra này, và giờ đây là 75 thứ tự phân vị. Điều này là do giờ đây trong năm nay, khoanh vùng phạm vi điểm của học viên khác với khoanh vùng phạm vi điểm của năm trước. Phần trăm được sử dụng trong những bài kiểm tra tiêu chuẩn để thiết lập một mạng lưới hệ thống xếp hạng thành tích. Đó là những gì Phần Trăm điểm số rơi vào tương đối so với những điểm kiểm tra khác quan trọng. Nó dựa trên việc phân loại một phân phối giá trị thông thường thành phần trăm ; quan trọng nhất trong số này là 25 thứ tự, 50 thứ tự và 75 thứ tự phân vị. Một phân phối thông thường là một đường cong của những giá trị có hình dạng của một chiếc chuông. Phần trăm chia chuông chuông này thành một phần. Tỷ lệ Xác Suất dựa vào và cho rằng tài liệu tuân theo phân phối thông thường, điều này hoàn toàn có thể không xảy ra trong mọi trường hợp. 25 thứ tự và 75 thứ tự Phần Trăm cũng được gọi là phần tư, vì chúng tương ứng với một phần tư ( 1/4 ) và ba phần tư ( 3/4 ) của những giá trị.

Tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ phần trăm không nhất thiết phải đại diện cho cùng một số lượng. Ví dụ: nếu bạn thi SAT và đạt 60% trong bài kiểm tra, bạn có thể thấy mình chỉ ở độ tuổi 40thứ tự phân vị.

Xem thêm: yet – Wiktionary

Điều này là do nó nhờ vào vào số lượng người khác đạt 60 % trên tổng số người tham gia bài kiểm tra. Tỷ lệ Tỷ Lệ tương quan đến điểm số mà người khác thực thi trong bài kiểm tra, trong khi tỷ suất Phần Trăm là điểm số cá thể của bạn. Phần trăm được sử dụng khi chấm điểm những bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa và được sử dụng trong thống kê.

Sự khác biệt giữa Tỷ lệ phần trăm và Tỷ lệ phần trăm

 1. Định nghĩa: Tỷ lệ phần trăm là một con số trong số 100, trong khi tỷ lệ phần trăm thì không.
 2. Chức vụ: Percentile là một giá trị dưới đó tìm thấy một tỷ lệ phần trăm nhất định của các giá trị.
 3. Biểu tượng: Biểu tượng cho tỷ lệ phần trăm là ký hiệu phần trăm,% trong khi tỷ lệ phần trăm được biểu thị bằng xth, trong đó x là một số, ví dụ: 25thứ tự
 4. Bộ tứ: Phần trăm có phần tư trong khi phần trăm không.
 5. Cấp: Tỷ lệ phần trăm dựa trên số được xếp hạng trong khi tỷ lệ phần trăm không.
 6. Số thập phân: Phần trăm có thể được viết dưới dạng số thập phân, phần trăm không thể được viết dưới dạng số thập phân.
 7. Tỉ lệ: Phần trăm có thể được viết dưới dạng tỷ lệ, trong khi phần trăm không thể được viết dưới dạng tỷ lệ.
 8. Dựa trên: Một phần trăm dựa trên một trường hợp, trong khi phần trăm dựa trên so sánh một trường hợp với tất cả các trường hợp trong một tình huống cụ thể.
 9. Phân phối: Tỷ lệ phần trăm dựa vào phân phối bình thường, trong khi tỷ lệ phần trăm thì không.

Bảng so sánh tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ phần trăm

Tỷ lệ phần trăm Phần trăm
Là một số trong số 100 Không phải là một số trong số 100
Không phải là một giá trị dưới đó mà một số giá trị nhất định được tìm thấy Là một giá trị dưới đó một số giá trị nhất định được tìm thấy
Viết dưới dạng n% Viết là thứ n
Không có tứ phân vị Có tứ
Không dựa trên số thứ hạng Dựa trên số thứ hạng
Có thể được viết dưới dạng thập phân Không thể được viết dưới dạng thập phân
Có thể được viết dưới dạng tỷ lệ hoặc tỷ lệ Không thể được viết dưới dạng tỷ lệ hoặc tỷ lệ
Dựa trên một trường hợp Dựa trên sự so sánh của một trường hợp với một vài trường hợp
Không dựa vào phân phối bình thường Dựa vào phân phối bình thường

Tóm tắt về sự khác biệt giữa tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ phần trăm:

 • Tỷ lệ phần trăm là một số được viết trên tổng số 100. Đó là một giá trị riêng được biểu thị bằng dấu phần trăm, vì vậy x%.
 • Phần trăm là một giá trị dựa trên so sánh với các giá trị khác dọc theo đường cong phân phối bình thường và được biểu thị là xth.
 • Một số phân vị cũng được đặt tên là tứ phân vị vì chúng ở vị trí ¼ và trên đường cong.
 • Tỷ lệ phần trăm cũng có thể được viết dưới dạng số thập phân, tỷ lệ và tỷ lệ trong khi phần trăm không thể được viết theo cách này.

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới