Bài viết

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm lớp 9 , lớp 10

26

Các bài tập toán hình học thường có câu hỏi tính khoảng cách giữa hai điểm. Vậy có công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm một cách nhanh nhất không? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau đây với Mobitool !

công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm

Tính khoảng cách giữa hai điểm là gì ?

Khoảng cách giữa hai điểm là độ dài đoạn thẳng nối tiếp hai điểm đó. Như vậy, tính khoảng cách giữa hai điểm chính là đi tìm độ dài đoạn thẳng nối giữa hai điểm xác lập. Lưu ý rằng, đây chỉ là độ dài đoạn thẳng giữa hai điểm và không phải là độ dài đường thẳng hay độ dài đoạn vuông góc nào khác. công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm lớp 9 Các bài tập hình học phẳng thường thì sẽ có các câu hỏi như cho điểm A nằm trên đường tròn hoặc hình tam giác, sau đó tìm độ dài đoạn thẳng giữa điểm A này với một điểm có sẵn trước.

Với dạng bài toán này, sẽ không có công thức chung để tìm độ dài đoạn thẳng. Thường bạn sẽ phải áp dụng nhiều kiến thức, lý thuyết hình học khác nhau và tính chất của các hình học, dữ kiện đề bài cho sẵn hoặc dữ kiện tìm được để có thể tìm ra độ dài của đoạn thẳng.

Hướng dẫn công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M ( a ; b ) và điểm N ( α ; β ). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm A và B : tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ Ví dụ, cho đường thẳng d và một điểm ( O ) cách d 1 cm. Vẽ đường tròn tâm ( O ) nửa đường kính 3 cm. Gọi A và B là các giao điểm của đường thẳng d và đường tròn ( O ). Tính độ dài đoạn thẳng AB. Giải : Gọi H là trung điểm AB. OH đi qua trung điểm AB => OH ⊥ AB Áp dụng định lý Pythago vào tam giác OAH ta có : OA2 = OH2 + AH2 => AH2 = OA2 – OH2 => AB = 4 √ 2 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M ( a ; b ) và điểm N ( α ; β ). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức : công thức tính độ dài 2 điểm Ví dụ, cho đường thẳng d và một điểm ( O ) cách d 1 cm. Vẽ đường tròn tâm ( O ) nửa đường kính 3 cm. Gọi A và B là các giao điểm của đường thẳng d và đường tròn ( O ). Tính độ dài đoạn thẳng AB. Giải : Gọi H là trung điểm AB. OH đi qua trung điểm AB => OH ⊥ AB Áp dụng định lý Pythago vào tam giác OAH ta có : OA2 = OH2 + AH2 => AH2 = OA2 – OH2 => AB = 4 √ 2 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M ( a ; b ) và điểm N ( α ; β ). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức : công thức tính độ dài 2 điểm' height='45' %3E%3C/svg%3E Ví dụ, Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A ( 1 ; 2 ) và điểm B ( 5 ; 3 ). Tính độ dài đoạn thẳng AB. Khi đó, độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai điểm A và B. tính khoảng cách giữa hai điểm

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm trong Oxyz

Cách tính sẽ tựa như với hai điểm trong mặt phẳng Oxyz. Trong khoảng trống Oxyz, cho hai điểm M ( a ; b ; c ) và điểm N ( α ; β ; γ ). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức : khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian Ví dụ, trong khoảng trống Oxyz, cho điểm A ( 1 ; 2 ; 3 ) và điểm B ( 3 ; 1 ; 2 ). Tính khoảng cách 2 điểm A và B. Khi đó, khoảng cách giữa hai điểm A và B là : công thức tính khoảng cách giữa hai điểm Ví dụ, trong khoảng trống Oxyz, cho điểm A ( 1 ; 2 ; 3 ) và điểm B ( 3 ; 1 ; 2 ). Tính khoảng cách 2 điểm A và B. Khi đó, khoảng cách giữa hai điểm A và B là : công thức tính khoảng cách giữa hai điểm' height='39' %3E%3C/svg%3E Tùy vào dữ kiện đề bài, loại bài tập và các kiến thức và kỹ năng hình học, đồ thị khác nhau mà bạn sẽ tìm được tọa độ điểm để hoàn toàn có thể tính được độ dài đoạn thẳng nối giữa hai điểm. Ví dụ, cho đường thẳng ∆ 3 x – 4 y – 19 = 0 và đường tròn ( C ) ( x-1 ) 2 + ( y-1 ) 2 = 25 biết ∆ cắt ( C ) tại 2 điểm phân biệt A và B. Tinh độ dài AB. Giải : Ta có ( C ) : ( x-1 ) 2 + ( y-1 ) 2 = 25 => hình tròn trụ có tọa độ tâm O ( 1 ; 1 ) và nửa đường kính là 5

=> d((O),∆)=|3-4-19|/√(9+16) = 20/5 = 4

H là hình chiếu của O lên AB => OH = 4 Áp dụng định lý pitago với tam giác vuông OAH, ta có : AH = √ ( OA2 – OH2 ) = √ ( 25 – 16 ) = 3 H là hình chiếu của tâm O lên AB => H là trung điểm của đoạn AB => AB = 6 Như vậy, việc tính khoảng cách giữa hai điểm phụ thuộc vào rất nhiều vào dữ kiện đề bài và vận dụng các kiến thức và kỹ năng toán học khác nhau. Vì vậy, để hoàn toàn có thể giám sát chuẩn xác khoảng cách giữa hai điểm, bạn cần phải nắm thật chắc các kỹ năng và kiến thức cơ bản nhất trong hình học phẳng và hình học tọa độ.

Video hướng dẫn công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm

Đánh Giá hướng dẫn tính khoảng cách giữa 2 điểm

Đánh Giá – 9.7

9.7

100

Hướng dẫn tính khoảng cách giữa 2 điểm khá đầy đủ cụ thể !

User Rating: 4.6 ( 1 votes)

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới