Bài viết

‘xử sự’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

43
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” xử sự “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ xử sự, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ xử sự trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Biết xử sự đàng hoàng.

2. Hãy xử sự chín chắn hơn.

3. Xin lỗi vì xử sự khiếm nhã.

4. Đức Giê-hô-va xử sự thế nào?

5. Chúng ta có thể xử sự thế nào?

6. Trau dồi nghệ thuật xử sự tế nhị

7. Người nào xử sự khôn ngoan sẽ thành công”.

8. Người bị xúc phạm nên xử sự thế nào?

9. Ê-li sẽ xử sự thế nào cho đến lúc đó?

10. Chúng tôi đã học biết xử sự một cách chỉnh tề.

11. (b) Đức Chúa Trời xử sự với dân Ngài như thế nào?

12. Nhưng ai có thể nói cách xử sự nào là tốt nhất?

13. Coi bộ bạn của anh xử sự không được đàng hoàng rồi.

14. (Giăng 8:44) Chúng ta phải trung thực trong mọi cách xử sự.

15. Vậy chữ này… có thể có nghĩa là một qui tắc xử sự”.

16. Một người tử tế và ôn hòa thì hòa nhã trong cách xử sự.

17. Cô mặt khác tiếp tục gây ngạc nhiên vì cách xử sự quá người.

18. Công việc này không dễ, bất kể đám hề đó xử sự thế nào.

19. Thật khôn ngoan biết bao khi chúng ta xử sự khéo léo như thế!

20. A-ri-tạc và Gai-út xử sự ra sao khi bị bắt bớ?

21. Hẳn bạn nhận thấy cách xử sự trong lựa chọn A là bất lịch sự.

22. Cách xử sự của Phao-lô rất hữu hiệu và mang lại nhiều kết quả.

23. Đức Giê-hô-va đầy yêu thương đã xử sự mọi việc như thế nào?

24. Ta đã xem xét việc xét xử sự trụy lạc của hắn bằng tội chết.

25. Đúng vậy, “bàn luận với nhau” và thảo luận về cách hai bên xử sự.

26. 19 Đây là cách Đức Chúa Trời xử sự với dân Y-sơ-ra-ên xưa.

27. Ngài đã đưa ra những chỉ thị rõ ràng về cách chúng ta nên xử sự.

28. 5 Dĩ nhiên, Đức Giê-hô-va không xử sự với loài người theo cách đó.

29. Tatian đã xử sự thế nào dưới ảnh hưởng của dị giáo theo phái Ngộ Đạo?

30. Ông ấy có biết viễn cảnh mà Giáo Hoàng sẽ xử sự với tội phản bội này?

31. Chúng ta nên xử sự thế nào tại chỗ làm việc, như kinh nghiệm nào cho thấy?

32. Oh thôi nào, đừng có xử sự như một nữ sinh bị xúc phạm như vậy chứ

33. b) Điều gì thúc đẩy sự chú ý đến cách xử sự và nghi thức hiện nay?

34. Một vụ tán tỉnh thành công sẽ khiến ngài Baelish xử sự như là Ngài Khổ ải

35. Chúng ta phải xử sự với những người khác bằng sự thuyết phục, nhẫn nại, và tử tế.

36. Chúa Giê-su xử sự thế nào trước tình huống xảy ra sau Lễ Vượt Qua cuối cùng?

37. TẾ NHỊ là khả năng xử sự không làm mất lòng người khác một cách không cần thiết.

38. Tuy nhiên, một tình huống xảy ra khiến Xa-chê phải xét lại lối xử sự của ông.

39. (Ma-thi-ơ 22:39) Quy tắc xử sự cơ bản này được nhiều tôn giáo đề cao.

40. * Hãy xử sự cho công bằng, hãy xét đoán cho ngay chính và làm điều thiện, AnMa 41:14.

41. Tôi rùng mình khi nghĩ đến điều có thể đã xảy ra nếu tôi xử sự như trước đây.

42. Trong cả hai trường hợp, cách xử sự như thế sẽ làm mất đi phẩm giá của bệnh nhân.

43. (b) Làm thế nào một tín đồ ngày nay có thể xử sự như ‘kẻ hèn-mọn hơn hết’?

44. Những người rao giảng có kinh nghiệm có thể dạy những người mới biết cách xử sự tế nhị

45. * Các tín hữu của Giáo Hội biểu lộ cách xử sự và ngôn từ tin kính, GLGƯ 20:69.

46. Tại sao chúng ta phải xử sự giống như những người lính và những người “tranh giải điền kinh”?

47. 13 Cách xử sự thăng bằng này phản ảnh quan điểm của chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

48. Anh Malcolm, một giáo sĩ phụng sự nhiều năm, giải thích cách anh xử sự khi bị mếch lòng.

49. (2) Khi xử sự với người có khuynh hướng hay gây chuyện, bày tỏ tính khiêm tốn là khôn ngoan.

50. Các trưởng lão cũng có thể trợ giúp những anh chị xử sự thiếu tế nhị, làm mếch lòng nhau.

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới